Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Výzkumný úkol 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02VUJC1 Z 6 6C
Vztahy:
Předmět 02VUJC1 nelze zapsat s předmetem 02VUJC2 ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Jaroslav Bielčík
Přednášející:
Jaroslav Bielčík
Cvičící:
Jaroslav Bielčík, Michal Broz, Jesus Guillermo Contreras, Jan Čepila, Petr Chaloupka, Jiří Král, Michal Marčišovský, Dominika Mašlárová, Solangel Rojas Torres, Michal Šumbera, Boris Tomášik, Jakub Vícha
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Výzkumný úkol na zvoleném tématu probíhá pod vedením vybraného školitele, na základě zadání schváleného

garantem oboru a vedoucím katedry. Školitel pravidelně dohlíží na činnost studenta v průběhu semestru formou osobních schůzek a konzultací.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Téma výzkumného úkolu a pokyny pro její vypracování jsou obsaženy v zadání.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6253706.html