Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Úvod do bezpečnosti jaderných zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BPJZ ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Lenka Frýbortová, Ľubomír Sklenka
Přednášející:
Lenka Frýbortová, Ľubomír Sklenka
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy filozofie bezpečnosti jaderných zařízení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky: cíle jaderné bezpečnosti, hodnocení rizika ve společnosti, základní principy zajištění jaderné bezpečnosti - princip 3S (Safety, Security, Safeguards), životní cyklus jaderných zařízení, úloha nezávislého dozoru, kultura bezpečnosti.

2. Legislativní rámec hodnocení jaderné bezpečnosti: role státu, státního dozorného orgánu a provozovatele jaderných zařízení. Legislativa v ČR: personální požadavky, požadavky na dokumentaci, licenční proces, organizace dozoru v ČR, IAEA a další mezinárodní organizace.

3. Zárukový proces: smlouva o nešíření jaderných zbraní (NPT), Comprehensive Safeguards Agreement (CSA) a dodatkový protokol, evidence jaderných materiálů na jaderných zařízeních.

4. Zabezpečení jaderných zařízení a jaderných materiálů: zabezpečení jaderných zařízení ve všech částech životního cyklu, principy fyzické ochrany, vliv počítačové bezpečnosti na jaderná zařízení.

5. Připravenost k odezvě na radiační mimořádné události: definice a klasifikace RMU, vnitřní a vnější havarijní plán, havarijní řád, řízení odezvy, řídící a zasahující osoby, ověřování připravenosti k odezvě.

6. Hodnocení jaderné bezpečnosti: vývoj bezpečnostní filozofie, ochrana do hloubky, bezpečnostní analýzy, dokumentace jaderného zařízení, bezpečnostní zpráva, projektová havárie - vývoj, přístup v ČR a ve světě, maximální projektová havárie, těžké havárie spojené s tavením paliva, prevence havárií - limity a podmínky bezpečného provozu, bezpečnostní a provozní limity, lidský faktor, plánování provozu.

7. Klasifikace událostí na jaderných zařízeních: klasifikace dle inženýrsko-fyzikálních hledisek, hodnocení na základě iniciačních událostí, mezinárodní stupnice INES – definice jednotlivých stupňů, přídavné faktory, příklady hodnocení.

8. Popis a rozbor vybraných jaderných havárií - příklady událostí a jejich hodnocení na základě kritérií INES, informativní přehled bez detailního rozboru událostí.

9. Bezpečností systémy reaktorů: vývojové tendence bezpečnostních systémů, bezpečnostní systémy stávajících reaktorů - ochrana aktivní zóny při havárii, ochrana životního prostředí, bezpečnostní systémy III+ gen., bezpečnostní systémy IV. gen.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. IAEA Safety Standards – Safety Assessment for Facilities and Activities, IAEA, Vídeň, 2016

2. IAEA Safety Standards - Safety of Nuclear Fuel Cycle Facilities, IAEA, Vídeň, 2017

3. B. Heřmanský: Bezpečnost jaderných elektráren I., II., III., IV., Učební texty KJR-FJFI-ČVUT, Praha, 2009

Doporučená literatura:

4. IAEA: Accident Analysis for Nuclear Power Plants, IAEA, Vídeň, 2002

5. J. R. Lamarsh: Introduction to Nuclear Engineering. 3rd Ed., Upper Saddle River: Prentice Hall, ©2001.

6. D. G. Cacuci ed. Handbook of Nuclear Engineering - vol. 4, Reactors of Generations III. and IV. New York: Springer, 2010

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5710306.html