Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Práce s odborným textem

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04APO1 Z 2 2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Jana Kovářová
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz je pokračováním předmětů 04APU1, 04APU2 a podmínkou pro zápis je zkouška 04APUK. Zaměřuje se na další slohové a funkční útvary typické pro odborný styl. Klade stále větší důraz na samostatnou práci s textem a rozšiřuje obecně technickou slovní zásobu. Seznamuje studenty se základy textové gramatiky a užitím formálního jazyka v písemné i ústní komunikaci.

Požadavky:

Zkouška z předmětu Úvod do odborného jazyka 04APUK.

Osnova přednášek:

Specifické rysy formálního odborného jazyka, užití cizích slov v angličtině, zkratky v odborném stylu, spojování vět a odstavců v odborném textu, předložkové vazby a spojky, vyjadřování instrukcí (formálních i neformálních), definicí, klasifikace a existence. Profesionální formální písemná komunikace (strukturovaný životopis, zdvořilá žádost, motivační dopis).

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Specifické morfologické, syntaktické a lexikální jazykové prostředky využívané v odborných textech, zejména modální slovesa, předložkové vazby, spojky a jim podobné výrazy, plurál slov latinského a řeckého původu, rozšiřující obecně technická slovní zásoba.

Dovednosti:

vyhledat konkrétní informace z psaného textu či poslechu, využívat různé techniky čtení, pohovořit stručně o odborném tématu s využitím poznatků o formální podobě jazyka. Napsat strukturovaný životopis a motivační dopis.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] materiály připravené katedrou jazyků

[2] M. McCarthy, F. O´Dell, Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2008

Doporučená literatura:

[1] M. Hewings, Cambridge Academic English (upper intermediate), Cambridge University Press, 2012

[2] K. Paterson, Oxford Grammar for EAP, 2017

[3] slovníky

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6357706.html