Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Španělština Z5

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04SZ5 Z 1 0+4 česky
Garant předmětu:
Beatriz Vadillo Gonzalo
Přednášející:
Cvičící:
Beatriz Vadillo Gonzalo
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Základní učebnicová linie kurzu je obohacována o subtechnické texty, student je postupně seznamován se stylem odborného textu. Jeho jazyková úroveň mu umožňuje práci s internetem v jazyce, kde si vyhledává informace blízké jeho oboru. Informace zpracovává formou referátů, sdělení, resumé.V závěrečné části kurzu je uzavíráno všeobecně jazykové studium dané programem učebnice, je rozšířeno o prezentaci referátů a zakončeno písemnou a ústní zkouškou.

Požadavky:

Splnění požadavků předchozí části kurzu - SZ4.

Osnova přednášek:

Učenice Aula Internacional 3 - Nueva edición, lekce 7 - 10

Osnova cvičení:

Učenice Aula Internacional 3 - Nueva edición, lekce 7 - 10

Předmět má seminární povahu,osnova obsahem a rozsahem odpovídá uvedeným lekcím.

Cíle studia:

Znalosti:

Získání morfologických,lexikálních a syntaktických vědomostí a dovedností v daném jazyce,kdy se předpokládá dosažení úrovně B1/2 dle SERR upravené pro odborný jazyk.

Schopnosti:

Využívat získané znalosti v běžné i odborné komunikaci,tj. při porozumění a zpracování krátkých informací týkajících se vlastní osoby a studované profese, při zvládnutí krátké společenské i odborné konverzace, při psaní poznámek a zpráv týkajících se známých nebo odhadnutelných situací.Umět podat vysvětlení a jednoduchým způsobem obhájit vlastní postoj.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J.Corpas, A.Garmendia, C.Soriano, N.Sans, Aula Internacional 3 - Nueva edición, Difusión 2014

[2] učební materiály připravené katedrou jazyků: http://people.fjfi.cvut.cz/vadilbea/spanish.html

Doporučená literatura:

[3] L.Aragonés,R.Palencia, Gramática de uso del español: Teoría y práctica A1-B2, Ediciones SM 2005

[4] J.Carrasco Montero, L.Sole Bernardino, Todas las voces: curso de cultura y civilización A1 - A2, Difusión 2012

[5] jednojazyčné a překladové slovníky

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika

Poznámka:

kód 04SZ5

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23071805.html