Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Magnetické materiály

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11MAM ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Oleg Heczko
Přednášející:
Oleg Heczko
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Kurz se bude věnovat široké škále magnetických materiálů s důrazem na jejich aplikace. Po krátkém obecném úvodu navazující na předchozí více teoretické kursy se budeme zabývat jednotlivými jevy a jejich použití v technice a technologiích. Ukážeme, že bez magnetických materiálů by byla současná civilizace nemožná. Důležitou součástí kurzu bude uvedení do problematiky měření magnetických vlastností.

Požadavky:

Znalost základů struktury a teorie pevných látek v rozsahu kurzů 11SPL a 11TPL

Osnova přednášek:

1. Magnetické uspořádání

2. Magnetismus na mikroškále, domény a hysterese

3. Magnetismus na nanoškále, tenké filmy, heterostruktury, částice

4. Měření magnetických vlastností (měření magnetického pole, měření objemových vlastností, měření lokálních vlastností, excitace a numerické metody)

5. Magnetická resonance

6. Základní typy magnetických materiálů a jejich použití (magneticky měkké materiály, magneticky tvrdé materiály)

7. Další magnetické jevy a speciální typy magnetických materiálů (magnetoresistivita, magnetoelasticita, magnetokalorické materiály, spintronika, supravodivost)

8. Jiné použití magnetických materiálů (magnetická separace, magnetická levitace)

9. Výhled do budoucnosti

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Pochopení hlavních principů určování magetických vlastnstí pevných látek a jejich aplikačních možností

Schopnosti:

Charakterizovat magnetické vlastnsti PL, orientace v praktických možnostech uplatnění magnetických látek.

Studijní materiály:

J. M. D. Coey Magnetism and Magnetic Materials, Cambridge University Press, 2010.

a další současná literatura k jednotlivým tématům.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3183406.html