Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy dozimetrie 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16ZDOZ2N Z,ZK 4 2P+2C
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 16ZDOZ2N je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 16ZDOZ1
Garant předmětu:
Tomáš Trojek
Přednášející:
Tomáš Trojek
Cvičící:
Tomáš Trojek
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Základy biologických účinků ionizujícího záření a nejnovější radiologické veličiny vycházející z doporučení ICRP a ICRU. Principy stanovení a měření základních dozimetrických veličin. Metody stanovení aktivity a emise neutronových zdrojů. Měření absorbované dávky a expozice.

Požadavky:

Požaduje se absolvování 16URF1 a 16ZDOZ1.

Osnova přednášek:

1. Veličina expozice, její definice a historický vývoj.

2. Definice kermy a důvody jejího zavedení. Výpočet kermy pro fotonové záření. Vztah mezi expozicí a kermou.

3. Sdělená energie a její výpočet

4. Absorbovaná dávka, definice a výpočet.

5. Porovnání absorbované dávky s expozicí a kermou.

6. Mikrodozimetrické veličiny - měrná a lineální energie. Rozdíly mezi stochastickými a nestochastickými veličinami v dozimetrii.

7. Biologické účinky ionizujícího záření. Křivky přežití, relativní biologická účinnost. 8.Ekvivalentní dávka a efektivní dávka

9. Operační veličiny k monitorování osob a pracovního prostředí.

10. Systém ochrany před zářením. Usměrňování dávek a dávkové limity.

11. Principy stanovení a měření základních dozimetrických veličin. Metody stanovení aktivity. Měření emise neutronových zdrojů.

12. Problematika měření dávek. Shrnutí problematiky teorie dutiny. Braggova-Grayova teorie dutiny, její důsledky a nedostatky.

13. Použití ionizačních komor k měření dávek. Princip ionizačních komor, technické provedení a aplikace Braggovy-Grayovy teorie.

Osnova cvičení:

Cvičení kopíruje osnovu přednášek.

Cíle studia:

Znalosti:

Ovládá veličiny a jednotky v dozimetrii a radiační fyzice.

Schopnosti:

Použití veličin a jednotek v dozimetrii a radiační fyzice.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Fundamentals of Ionizing Radiation Dosimetry, P. Andreo, D.T. Burns, A. E. Nahum, J.Seuntjens, F. H. Attix, Wiley-VCH, 2017. ISBN 978-3-527-40921-1

[2] Základy dozimetrie, J. Sabol, Skripta ČVUT 1992

[3] Physics for Radiation Protection, J. E. Martin, Wiley-VCH, 2013. ISBN: 978-3-527-41176-4

Doporučená literatura:

[4] Příručka dozimetrie a ochrany před zářením, J. Sabol, Skripta ČVUT 1996

[5] ČSN ISO 31-9 Veličiny a jednotky - Část 9: Atomová a jaderná fyzika

[6] ČSN ISO 31-10 Veličiny a jednotky - Část 10: Jaderné reakce a ionizující záření

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5955706.html