Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzika kovů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11KOV ZK 3 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Hanuš Seiner
Cvičící:
Hanuš Seiner
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Účelem přednášek je uvedení posluchačů do problematiky struktury kovových materiálů s důrazem na jejich strukturní poruchy a na vztah poruch a základních vlastností kovových materiálů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základy elektronové teorie kovů; pásová teorie, magnetické a elektrické vlastnosti, koheze.

2. Struktura kovů a slitin, krystalické, amorfní a quasikrystalické materiály.

3. Klassifikace strukturních defektů, bodové poruchy.

4. Čárové poruchy - dislokace: definice, popis a klasifikace.

5. Interakce dislokací s ostatními strukturními poruchami, dislokace v jednotlivých krystalových strukturách.

6. Plošné poruchy - hranice zrn: definice, popis a klasifikace, segregace příměsí, migrace hranic zrn, inženýrství hranic zrn.

7. Difúze v kovech.

8. Plastická deformace kovů - zíkladní popis, křivka zpevnění.

9. Plastická deformace slitin, polykrystalů, kompozitů.

10. Lom, superplaticita.

11. Creep, únava.

12. Odpevňovací procesy.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Základní vlastnosti kovových materiálů.

Schopnosti:

Orientace v oblasti potenciálního využití kovových materiálů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]. P. Lejček, P. Novák: Fyzika kovů (elektronický učební text VŠCHT).

Doporučená literatura:

[2]. P. Kratochvíl, P. Lukáč, B. Sprušil: Úvod do fyziky kovů I (SNTL, Praha 1984).

[3]. G. Gottstein: Physical Foundations of Materials Science (Springer, Heidelberg, 2004).

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12905.html