Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programování v Pythonu 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18PPY2 Z 2 2S česky
Garant předmětu:
Jakub Klinkovský
Přednášející:
Jakub Klinkovský
Cvičící:
Jakub Klinkovský
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickým využitím jazyka Python ve vědě a výzkumu i v komerční sféře. Předmět má formu semináře, kde je výklad jednotlivých témat doprovázen ukázkami skutečných aplikací Pythonu v dané oblasti.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Propojení jazyka Python s jazykem C++

2.Paralelní a distribuované výpočty v jazyku Python

3.Využití zásad objektového programování při heuristické optimalizaci

4.Využití prostředí Jupyter pro výzkumnou práci při respektování zásad softwarového vývoje, včetně verzování a “code review”

5.Využití Pythonu pro zpracování dat v cloudové službě Amazon Web Services

6.Zpracování a statistická analýza velkých dat v distribuovaných systémech

7.Úvod do strojového učení (základní pojmy, představení knihovny Scikit-Learn)

8.Základy tvorby neuronových sítí s využitím knihovny Keras

9.Využití strojového učení v praxi: od statistických modelů k umělé inteligenci

10.Integrace natrénovaných modelů v produkčních systémech a reálných aplikacích

11.Praktické příklady použití lineárního a kvadratického programování se zaměřením na ekonomickou optimalizaci energetického zásobníku

12.Praktické příklady z teorie řízení (návrh jednoduchého řízení pro vodní turbínu, frekvenční charakteristika systému, stabilita)

13.Tvorba webových aplikací pomocí frameworku Django

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Doporučená literatura:

[1] P. Wentworth, J. Elkner, A.B. Downey, C. Meyers, How to Think Like a Computer Scientist: Learning with Python, 2nd Edition, Green Tea Press, 2012. ISBN 9781491939369. https://www.ict.ru.ac.za/Resources/cspw/thinkcspy3/

[2] E. Smith, Introduction to the Tools of Scientific Computing, 2nd Edition, Springer, 2022. ISBN 978-3-031-16972-4.

[3] A. Géron, Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow, 3nd Edition, O'Reilly Media, 2022. ISBN 9781098125974.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7675306.html