Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technika termojaderných zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02TTJZ ZK 3 3+0 česky
Garant předmětu:
Slavomír Entler
Přednášející:
Ivan Ďuran, Slavomír Entler, Michal Farník, Ondřej Ficker, Ondřej Klimo, Radomír Pánek
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Kurs seznamuje studenty se základními technologiemi termojaderných zařízení. Cílem kurzu je poskytnout studentům výchozí technické informace pro jejich případnou budoucí samostatnou práci na některém z fúzních experimentálních zařízení. Kurs poskytuje přehled řešení, technických problémů, možností a limitů provozu fúzních zařízení.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky

Osnova přednášek:

1. Úvod do techniky termojaderných zařízení.

2. Inerciální a magnetická fúzní zařízení.

3. Technologické systémy fúzních reaktorů.

4. Základy konstrukce tokamaků.

5. Provozování tokamaku.

6. Sběr dat a řízení tokamaků.

7. Ohřev plazmatu svazky neutrálních atomů.

8. Ohřev plazmatu elektromagnetickými vlnami

9. Materiály a komponenty vystavené plazmatu.

10. Diagnostika plazmatu a funkční materiály.

11. Palivový cyklus fúzních rektorů.

12. Fúzní energetika.

13. Prohlídka tokamaku.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

studenti se seznámí se základními okruhy problémů, které jsou spojeny s technickou realizací kontrolované termonukleární fúze.

Schopnosti:

samostatná vývojově technická práce na některém ze systémů kritických pro provoz fúzních zařízení

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] S. Entler, J. Mlynář, V. Dostál, Základy fúzní energetiky I.-V. TZB-info 2016 dostupné na <http://energetika.tzb- info.cz/elektroenergetika/14482-zaklady-fuzni-energetiky-i-historie>.

Doporučená literatura:

[2] Garry McCracken and Peter Stott: Fusion, The Energy of the Universe, Academic Press February 2005; v českém překladu pod názvem Fúze - energie vesmíru, Mladá Fronta, edice Kolumbus, 2006.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24890305.html