Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

GNU Plot

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11GPL Z 2 2C
Garant předmětu:
Martin Dráb
Přednášející:
Martin Dráb
Cvičící:
Martin Dráb
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Účelem cvičení je seznámit studenty s programem Gnuplot a naučit je používat tento flexibilní, univerzální a volně šiřitelný nástroj pro generování nejrůznějších grafů a obrázků z dat. Tuto dovednost pak mohou uplatnit v rámci jiných předmětů, kde je potřeba grafy a obrázky z dat generovat (praktika atp.), jakožto i v rámci pozdějšího, především fyzikálního výzkumu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Osnova:

1.Seznámení s programem, základní spuštění a použití.

2.Základní použití příkazu plot pro kreslení funkcí a dat, matematické výrazy a jednoduché operace s daty.

3.Práce s datovými soubory.

4.Řetězce, smyčky a proměnné.

5.Styly.

6.Popisky grafů, legenda, vrstvy a pozice.

7.Osy.

8.Barvy a vzhled.

9.Terminály a výstupní formáty.

10.Scripting, automatické zpracování a animace.

11.Interaktivní použití.

12.Základní techniky grafické analýzy.

13.Další použití.

Cíle studia:

Znalosti

Získání znalostí a možností práce s programem Gnuplot

Dovednosti

získání dovedností pro generování grafů z dat např. pro praktická použití v rámci praktik

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] P. K. Janert: Gnuplot in Action: Understanding Data with Graphs. 2nd ed., Manning Publications Co., Shelter Island, NY USA 2016, ISBN-13: 978-1-63343-018-1

Doporučená literatura:

[2] L. Phillips: gnuplot Cookbook, Packt Publishing, Birmingham, UK 2012, ISBN: 978-1-84951-724-9

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6958306.html