Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Jaderné a radiologické zbraně a jejich účinky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D15JRZ ZK 2P
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Předmět je zaměřen na oblast problematiky jaderných zbraní, zejména jejich konstrukce, účinků, použití a ochrany proti nim. Dále je zaměřen na objasnění radiologických zbraní, jejich klasifikaci, použití a účinků a objasňuje status proliferace jaderných zbraní. V neposlední řadě objasňuje a na reálném modelu ukazuje systém detekce používaný v záchranných složkách.

Požadavky:

Absolvování kurzu Jaderná chemie.

Osnova přednášek:

1.Úvod do studia jaderných zbraní

2.Princip jaderných zbraní

3.Ničivé účinky jaderného výbuchu

4.Tlaková vlna jaderného výbuchu

5.Světelné záření jaderného výbuchu

6.Pronikavá radiace a její ničivé účinky

7.Radioaktivní kontaminace

8.Elektromagnetický impuls

9.Proliferace jaderných zbraní

10.Radiologické zbraně

11.Systém detekce a analýzy radioaktivní kontaminace

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

1.Dušek J., Píšala J.: Jaderné zbraně, Computer Press (2006), ISBN 80-251-0817-1.

2.Pitschmann V.: Jaderné zbraně: Nejvyšší forma zabíjení, Naše Vojsko (2005), ISBN 80-206-0784-6.

3.Bernstein J.: Nuclear Weapons, Cambridge University Press (2008), ISBN 978-0-521-88408-2.

Doporučená literatura

4.Lannunziata M. F.: Handbook of Radioactivity Analysis. Academic Press, Great Britain (2004), ISBN 0-12-436603-1.

5.Šeda J. a kol.: Dozimetrie ionizujícího záření. SNTL/ALFA Praha (1983).

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7626306.html