Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Tvorba internetových aplikací

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18INTA KZ 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Dana Majerová
Přednášející:
Jakub Klinkovský, Dana Majerová
Cvičící:
Jakub Klinkovský, Dana Majerová
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Přednášky poskytují přehled moderních technologií pro tvorbu webových aplikací a blíže seznamují studenty se základními jazyky a principy WWW (HTML, URL apod.) a stručně také s relačními databázovými systémy. Na cvičeních jsou vytvářeny webové aplikace od jednoduchých ke složitějším. Předmět je zaměřen na backendové technologie a využití jazyka Python, ale prostor je věnován také frontendovým frameworkům a jazyku JavaScript.

Požadavky:

Počítač s připojením na Internet a s prostředím jazyka Python. Předchozí zkušenost s programováním v jazyku Python není nutná, je však výhodou.

Osnova přednášek:

1.Principy WWW, zásady tvorby webových stránek, jazyk HTML, úvod do CSS.

2.Přehled nástrojů a frameworků pro tvorbu statického obsahu.

3.Skriptovací technologie na straně klienta a na straně serveru, úvod do JavaScriptu.

4.Síťový model TCP/IP a protokol HTTP.

5.Prostředí jazyka Python a použití pro webové aplikace.

6.Objektově orientované programování a pokročilé vlastnosti jazyka Python.

7.Základy použití frameworku Django pro tvorbu webových aplikací.

8.Šablonový systém frameworku Django, mapování URL na pohledy.

9.Základy práce s relačními databázovými systémy, jazyk SQL a systém ORM.

10.Tvorba formulářů a bezpečné zpracování uživatelských dat.

11.Práce se soubory a adresáři na serveru, upload souborů na server.

12.Přidání stavu aplikace: cookies, session.

13.Bezpečnostní principy, zabezpečení webových aplikací a nasazení v praxi.

Osnova cvičení:

1.Principy WWW, jazyk HTML, úvod do CSS.

2.Skriptovací technologie na straně klienta, úvod do JavaScriptu.

3.Obecné použití jazyka Python, interaktivní shell, spuštění základního web serveru.

4.Používání modulů a balíčků v jazyku Python.

5.Instalace frameworku Django, vytvoření prvního projektu.

6.Použití šablonového systému, mapování URL na pohledy.

7.Protokol HTTP, objekty HttpRequest a HttpResponse.

8.Práce s databází, systém objektově-relačního mapování.

9.Definice vlastních modelů a vytváření migrací pro změnu databáze.

10.Vytvoření formulářů a zpracování uživatelských dat.

11.Práce se soubory a adresáři na serveru, upload souborů na server.

12.Aplikace se stavem, správa cookies a session.

13.Zabezpečení aplikace a nasazení na serveru s veřejným přístupem.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] W. S. Vincent, Django for Beginners: Build Websites with Python and Django, WelcomeToCode 2020, ISBN 978-1735467207.

[2] M. Baker, Secure Web Application Development: A Hands-On Guide with Python and Django, Apress 2022, ISBN 9781484285954.

[3] B. Shaw, S. Badhwar, B. Chandra, C. Guest, Web Development with Django: A definitive guide to building modern Python web applications using Django 4, 2nd Edition, Packt Publishing 2023, ISBN 978-1803230603.

Doporučená literatura:

[1] W. S. Vincent, Django for APIs: Build web APIs with Python and Django, WelcomeToCode 2020, ISBN 978-1735467221.

[2] J. Kolouch, P. Bašta, CyberSecurity, CZ.NIC 2019, ISBN 978-80-88168-31-7. https://knihy.nic.cz/#cybersecurity

[3] D. Croxen-John, J. Van Tonder, Optimalizace webových stránek, Lingea 2022, ISBN 978-80-7508-716-4.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24185905.html