Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Laboratorní cvičení z fyziky 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02LCF1 Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Jaroslav Bielčík
Přednášející:
Cvičící:
Jaroslav Bielčík, Michal Broz, Katarína Křížková Gajdošová, Libor Škoda, Barbara Antonina Trzeciak
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Cavendishův experiment. Pružnost. Vzduchová dráha. Skupenská tepla. Vnitřní tření tekutin. Elektrická měření. Akustika. Kmity

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Cavendishův experiment.

2. Pružnost, Hookeův zákon.

3. Vzduchová dráha - zákon zachování energie, srážky, impuls síly.

4. Měření objemů. Měření Poissonovy konstanty.

5. Plynový teploměr. Skupenské teplo varu vody.

6. Povrchové napětí kapalin, vnitřní tření kapalin, vnitřní tření vzduchu.

7. Ampérmetr a voltmetr, kompenzátor.

8. Sonar.

9. Základní experimenty akustiky.

10. Harmonické kmity, Pohlovo torzní kyvadlo.

11. Dynamika rotačního pohybu, Gyroskop.

12. Tepelný stroj a tepelná účinnost.

Cíle studia:

Znalosti:

Základní měřící a vyhodnocovací metody, různé experimentální postupy

Schopnosti:

Aplikace uvedených metod na konkrétní fyzikální experimenty, zpracování výsledků a jejich zhodnocení

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Kolektiv KF: Fyzika I - Laboratorní cvičení, ČVUT Praha 1998

Doporučená literatura:

[2] Kolektiv KF: Fyzikální praktikum I., ČVUT Praha 1989

Studijní pomůcky:

laboratoř katedry fyziky

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23098005.html