Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Detekce záření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DEZA KZ 3 2P+1L česky
Vztahy:
Zápočet z předmětu 17DEZA v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu 17ENEF
Garant předmětu:
Marcel Miglierini
Přednášející:
Martin Cesnek, Marcel Miglierini, Miloš Tichý
Cvičící:
Martin Cesnek, Marcel Miglierini, Miloš Tichý
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět poskytuje základní informace o zdrojích a metodách detekce ionizujícího záření a spektrometrii, se zvláštním důrazem na detekci a spektrometrii neutronů. Předmět se soustřeďuje na fyzikální principy detekce, ale v patřičné míře seznamuje posluchače s příslušnou detekční technikou. Důležitou součástí jsou praktika, kde studenti samostatně řeší sedm úloh ve skupinách o maximálně třech studentech. Součástí je psaní protokolu o měření, které vychovává k psaní vědecké práce.

Požadavky:

Protokoly z laboratorních úloh, kontrolují je vyučující.

Osnova přednášek:

1.Úvod + Základy jaderné fyziky + Radioaktivita

2.Zdroje záření

3.Interakce záření s látkou

4.Detektory ionizujícího záření

5.Spektrometrie radioaktivního záření

6.Detekce neutronů

7.Spektrometrie neutronů

8.Neurčitosti a zpracováni experimentálních dat

Osnova cvičení:

1.Studium Comptonova jevu

2.Stanovení pracovního bodu (napětí) G-M detektoru a jeho využití pro měření zeslabení záření některými materiály

3.Spektrometrie gama záření: účinnost a energetické rozlišení různých detektorů a energetická kalibrace scintilační spektrometrické trasy a stanovení neznámého zářiče

4.Doběh alfa částic ve vzduchu (polovodičové detektory)

5.Neutronové detektory; základní nastavení a citlivost

6.Měření s TL detektory ve směsných polích neutronů a γ záření

7.Detekce β-záření, měření rozpadových konstant stříbra a studium statistických rozdělen

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]Eichholz G. G., Poston J. W.: Principles of Nuclear Radiation Detection, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2018, ISBN 978-1-315-89597-0

[2]Gerndt J., Průša P.: Detektory ionizujícího záření, skripta FJFI, 2. přepracované vydání, ČVUT, Praha 2011

[3]Kamal A.: Particle Physics, 1st Chapter: Nuclear Radiation Detectors, Springer Verlag, 2014

Doporučená literatura:

[4]Knoll G. F.: Radiation Detection and Measurement. 4th ed., New York: Wiley & Sons Ltd, 2012, 860 s. ISBN 978-1-118-02691-5

[5]Murray R. L., Holbert K. E.: Nuclear energy: An introduction to the concepts, systems, and applications of nuclear processes, Butterworth-Heinemann, 8th Edition, 2019, ISBN 978-0-12-812881-7

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6303506.html