Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radiofarmaceutická chemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D15RFMCH ZK 2P
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Předmět si klade za cíl přednést posluchačům ucelený přehled všech aspektů radiofarmaceutické chemie. V přednášce se posluchači seznámí s teoretickými základy farmakokinetiky, farmakodynamiky a lékových interakcí. Následně bude pozornost zaměřena na přípravu a izolaci radionuklidů klíčových pro radiofarmacii. Posluchači budou seznámeni se syntézou vybraných skupin radiofarmak s ohledem na vektory a molekuly pro cílení do specifických tkání. Posluchači se rovněž seznámí s legislativními aspekty a moderními směry radiofarmaceutického výzkumu.

Požadavky:

Znalost jaderné chemie na úrovni magisterského studia jaderné chemie, základní znalost organické chemie na úrovni bakalářského studia chemie

Osnova přednášek:

1.Farmaceutické aspekty přípravy radiofarmak (Farmakokinetika, farmakodynamika, lékové interakce)

2.Příprava a separace medicinálních radionuklidů. Práce s obohacenými materiály.

3.Metody syntéz s radionuklidy. Přímé metody značení molekul. Značení pomocí prostetických skupin

4.Značení s 11C, 13N, 15O, 18F, 123I, 211At

5.Značení radiokovy; 68Ga, 89Zr, 90Y, 177Lu, 111In, 99mTc, 64Cu, 225Ac/213Bi, 212Pb a jinými.

6.Vektory a molekuly pro cílení do specifických tkání

7.Metody kontroly kvality

8.Legislativní pohled na přípravu radiofarmak, Evropská a národní legislativa

9.Medicinální aplikace radiofarmak

10.Moderní směry v radiofarmaceutické chemii – výzkumné a vývojové směry

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

1.Český lékopis, v aktuálním znění

2.Zákon o léčivech 378/2007 Sb. v aktuálním znění

3.Atomový zákon 263/2016 Sb. ze dne 14. července 2016 ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

4.Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje (422/2016 Sb.)

Doporučená literatura

5.M. J. Welch, C. S. Redvanly: Handbook of radiopharmaceuticals: Radiochemistry and Applications, John Wiley & Sons, 2003, ISBN: 0471495603

6.P. Komárek, M. Rabišková a kol.: Technologie léků. 3. vyd., Galén, Praha, 2006 ISBN: 8072624237

7.Jason S. Lewis, Albert D. Windhorst, Brian M. Zeglis (Editors): Radiopharmaceutical chemistry, Springer, 2019, ISBN: 978-3-319-98946-4

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7629406.html