Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Molekulární nanosystémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D11MONA ZK
Garant předmětu:
Irena Kratochvílová
Přednášející:
Irena Kratochvílová
Cvičící:
Irena Kratochvílová
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Cíle předmětu:

Seznámit se s použitím organických molekul v molekulárně elektronických nanoprvcích, naučit se navrhnout, resp. Vybrat vhodný molekulární materiál pro molekulárně elektronickou aplikaci

Obsahové zaměření:

Specifické molekulární materiály vhodné pro nanosystémy - fotochromní molekuly, DNA.

Molekulární spínače, optoelektronické nanoprvky, Molekulární PHOTO-FET konstrukce, kvantové modely podmínek pro transport náboje

Základní témata:

1.Integrace organických molekul do elektrických prvků a modelování transportu náboje molekulárními nanosystémy s důrazem na elektron-fononovou interakci.

2.Interakci elektronu s prostředím/plarony.

3.Kvantově chemický popis molekulárních nanosystémů (jejich nábojově transportních vlastností) za použití současných programů (Gaussian).

Požadavky:

Znalosti základů kvantové fyziky.

Osnova přednášek:

1. Molekulární elektronika - integrace organických molekul do elektických prvků.

2. Elektronické součástky s organickými molekulami jako aktivními prvky.

3. Napojení molekul na kovové kontakty.

4. Modelování transportu náboje molekulárními nanosystémy.

5. Elektron-fotonová interakce.

6. Interakce elektronu s prostředím, plarony.

7. Druhy transportu nosiče náboje.

8. Kvantově chemický popis molekulárních nanosystémů - použití současných programů (Gaussian) jako součást transportního modelu.

9. Specifické molekulární materiály vhodné pro nanosystémy - fotochromní molekuly, DNA.

10. Molekulární spínače, optoelektronické nanoprvky.

11. Molekulární PHOTO-FET konstrukce, model.

12. Diagnostické a terapeutické metody v medicíně, sledující a využívající distribuci vhodných molekulárních materiálů v organismu, rakovinná terapie.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Využití vhodných vlastností vybraných molekul v tzv. molekulárních elektronických nanoprvcích, seznámení s kvantově chemickým popisem molekulárních nanosystémů za použití současných programů (Gaussian) jako součásti transportního modelu.

Dovednosti:

Pracovat s molekulárními materiály pro techn. aplikace - návrh, analýza vlastností.

Studijní materiály:

Základní:

[1]V. Prosser: Experimentální metody biofyziky, Academia Praha, 1989.

[2]Supriyo Datta: Electronic Transport in Mesoscopis Systems, Cambridge University Press, 2002

Doporučená:

[3]Michael C. Petty: Molecular Electronics: From Principles to Practice, Copyright ? 2007 John Wiley & Sons, Ltd, Tomofumi Tada: Quantum Chemistry Molecules for Innovation, INTECH, 2012

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4583506.html