Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Radiofarmaka

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15RFM ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Přednáška zahrnuje přehled radionuklidů používaných v nukleární medicíně, jejich zavádění do molekul radiofarmak a následné hodnocení kvality produktů resp.výsledných aplikačních forem. Zařazen je i přehled přípravků podle použitého radionuklidu, diskutováno je i použití radiopreparátů v diagnostice a terapii.Pozornost je věnována metodickým zásadám přípravy aplikačních forem s důrazem na správnou praxi při přípravě radiofarmak z komerčně dodávaných souprav a ochranu pracovníků před ionizujícím zářením.Přednáška je doplněna přehledem aktuálně registrovaných radiofarmak v ČR.

Požadavky:

Znalosti chemie na úrovni bakaláře chemie a kompletního kurzu základů jaderné chemie.

Osnova přednášek:

1. Definice a klasifikace

2. Radionuklidy, jejich volba a příprava

3. Chemické formy

4. Scintigrafické vyšetření v nukleární medicíně

5. Instrumentace a farmakologie v nukleární medicíně

6. Nukleární kardiologie

7. Nukleární neurologie

8. Nukleární nefrologie

9. Nukleární onkologie

10. Nukleární ortopedie, kostní dřeň a hematologie v scint. obrazu

11. Ostatní vyšetřovací metody v nukleární medicíně

Osnova cvičení:
Cíle studia:

V kurzu získají posluchači znalost radionuklidů používaných v nukleární medicíně, jejich zavádění do molekul radiofarmak a následné hodnocení kvality produktů.

Absolventi kursu získají schopnost pracovat v oblasti radiofarmakologie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Kilbourne M.R.: Fluorine-18 Labelling of Radiopharmaceuticals. Nuclear Science Series, Natural Academy Press, Washington D.C., 1990.

2. Phelps M., Mazziotta J., Scelbert H.: Positron Emission Tomography and Autoradiography: Principles and Applications for Brain and Heart. Raven Press, New York, 1986.

3. Wolf A.P., Jones W.B.: Cyclotrones for biomedical radioisotope production.

Radiochim. Acta 34, 1 (1983).

Doporučená literatura:

4. Deckart H., Cox P.H.: Principles of Radiopharmacology. G. Fischer Verlag, Jena 1987.

5. Dienstbier Z. : Diagnostika metodami nukleární mediciny. Avicenum, Praha 1989.

6. Parker D.: Tumor Targeting with Radiolabelled Macrocycle-Antibody Conjugates.

Chem. Soc. Rev. 19, 271-291 (1990).

7. Schubiger P.A., Alberto R., Smith A.: Vehicles Chelators, and Radionuclides: Choosing the „Building Blocks“ of an Effective Therapeutic Radioimmunoconjugate

Poznámka:

Radiofarmaka

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24701505.html