Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kvantové generátory optického záření 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12KGOZ1 ZK 2 2P
Garant předmětu:
Helena Jelínková
Přednášející:
Michal Jelínek, Helena Jelínková, Michal Němec
Cvičící:
Michal Jelínek, Helena Jelínková, Michal Němec
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Cílem přednášky je seznámit posluchače s principy a elementy moderních kvantových generátorů optického záření a jejich technickým řešením.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Světlo jako elektromagnetické záření. Látka jako soubor kvantových soustav. Interakce optického záření s látkou. Princip laseru.

2. Klasifikace laserů a jednotlivé druhy dle aktivního prostředí.

3. Laserový oscilátor. Laserový zesilovač. Impulsní a ustálený režim. Distorze zesilovaného signálu.

4. Otevřené rezonátory. Stabilita. Módy podélné a příčné. Prvky otevřených rezonátorů. Podmínka generace laseru.

5. Gaussovský svazek jako aplikace základního příčného módu. ABCD metoda. Šíření optického záření rezonančním prostředím.

6. Dynamika generace laseru. Rychlostní rovnice pro různé režimy generace laseru.

7. Q-spínání. Akustooptické a elektrooptické modulátory a Q-spínače.

8. Synchronizace módů. Nelineární prvky pro modulaci Q a generaci harmonických frekvencí.

9. Generace záření nových vlnových délek pomocí stimulovaného Ramanova rozptylu. Up-konversní lasery.

10. Vysokovýkonové zesilovače. Mezní výkon. Lasery s volnými elektrony.

11. Lasery s vysokým stupněm koherence. Řízení doby trvání laserového impulsu. Metody generace velmi krátkých laserových impulsů. Vysoko-energetické laserové systémy.

12. Koherentní a nekoherentní šíření impulsu. Optické solitony. Fotonové echo. Superradiace. Zesílená spontánní emise. Lasery bez rezonátoru.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] O. Svelto. Principles of lasers. Springer, 2010

[2] M. Dantus. Femtosecond Laser Shaping: From Laboratory to Industry. CRC Press 2017

Doporučená literatura:

[3] R. Paschotta. Encyclopedia of laser physics and technology. Wiley-VCH, Berlin 2008

[4] G. A. Reider. Photonics. Springer, 2016

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6481806.html