Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Bakalářská práce 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15BPCH2 Z 10 0+10 česky
Vztahy:
Předmět 15BPCH2 nelze zapsat s předmetem 15BPCH1 ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Václav Čuba
Přednášející:
Cvičící:
Lucie Baborová, Jan Bárta, Pavel Bartl, Václav Čuba, Kateřina Čubová, Martin Daňo, Petr Distler, Iveta Terezie Hošnová, Mojmír Němec, Xenie Popovič, Miroslava Semelová, Aleš Vetešník, Martin Vlk
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Rešeršní práce a výsledky výzkumu.

Požadavky:

Znalosti chemie na úrovni zakončených kurzů základních chemických oborů pro odbornou chemii.

Osnova přednášek:

Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:

samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.

Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Poznámka:

Bakalářská práce 2

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24872705.html