Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Počítačová fyzika 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12PFTF2 Z,ZK 2 1+1
Garant předmětu:
Ondřej Klimo
Přednášející:
Ondřej Klimo
Cvičící:
Ondřej Klimo
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Struktura hydrodynamického kódu, reprezentace strukturovaných a nestrukturovaných výpočetních sítí. Nástroje pro

ladění a profilování kódu, detekce chyb. Paralelizace kódu, hierarchie paměti, superpočítače. Eulerovy rovnice na

pohyblivé síti. Eulerovské, Lagrangeovské a ALE metody, střídavá diskretizace. Metody pro vyhlazování sítí, metody pro

konzervativní interpolace funkcí mezi sítěmi. Aplikace v simulacích interakcí laseru s terčem. Zobecnění pro elastické

materiály. Metody umělé inteligence v počítačové fyzice.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1) Modifikace výpočetního kódu, použití externích knihoven. Reprezentace nestrukturované výpočetní sítě. Paralelizace kódu, superpočítače.

2) Ladění a profilování kódu, práce s nástroji gdb a gprof. Detekce chybné práce s pamětí, nástroj valgrind.

3) Metody konečných diferencí, konečných objemů a konečných prvků.

4) Eulerovské metody pro Eulerovy rovnice. Transformace do Lagrangeovského systému souřadnic. Střídavá Lagrangeovská hydrodynamika - odvození a konzervativita metody.

5) Lagrangeovsko-Eulerovské (ALE) metody. Algoritmy pro vyhlazování sítí, rekonstrukce funkcí, konzervativní interpolace.

6) Modely fyzikálních jevů - základní modely absorpce laseru, vedení tepla, fázového přechodu. Stavové rovnice.

7) Aplikace ve fyzice laserem generovaného plazmatu, příklady simulací interakcí laseru s terčem.

8) Vícemateriálová hydrodynamika, metody pro materiálovou rekonstrukci.

9) Zobecnění hydrodynamických metod pro elastické/plastické materiály.

10) Metody umělé inteligence v počítačové fyzice.

11) Komplexní systémy a chaos, aplikace ve fyzice.

Osnova cvičení:

souběžně s přednáškou

Cíle studia:

Znalosti:

Cílem předmětu je získání znalostí o vybraných simulačních metodách v hydrodynamice.

Schopnosti:

Student získá schopnost aplikovat a rozvíjet vybrané simulační metody v hydrodynamice.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] A. Bondeson, T. Rylander, P. Ingelstrom, Computational Electromagnetics (Texts in Applied Mathematics), Second Edition, Springer, 2013

[2] J. Thijssen, Computational Physics, Second Edition, Cambridge University Press, New York, 2007

[3] D.C. Rapaport, The Art of Molecular Dynamics Simulation 2nd Edition, Cambridge University Press; 2 edition, New York, 2004

Doporučená literatura:

[4] A. Haghighat, Monte Carlo Methods for Particle Transport, CRC Press, Boca Raton, 2016

[5] C.K. Birdsall, A.B Langdon, Plasma Physics via Computer Simulation, Taylor & Francis Gropu, New York, 2005

Studijní pomůcky:

žádné

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6713806.html