Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Problémový seminář z matematické analýzy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01PSM1 Z 2 0P+2S česky
Garant předmětu:
Matěj Tušek
Přednášející:
Cvičící:
Matěj Tušek
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Předmět je seminářem v pokročilé matematické analýze a jejích aplikacích. Seminář sestává z přednášek studentů, členů katedry matematiky a pozvaných hostů. Předmět není ukončen zkouškou, ale studentům bude uděleno několik úkolů a všichni studenti vystoupí s vlastním příspěvkem alespoň jednou v semestru. Jazykem semináře je angličtina a účast je povinná.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Předmět je pravidelný seminář. Přednášky se rok od roku liší. Nicméně většina z nich pojednává o spektrální analýze lineárních operátorů (zejména strukturovaných matic, Schrödingerových a Diracových operátorů včetně jejich nesamosdružených variant), parciálních diferenciálních rovnicích, teorii reprezentací grup a algeber nebo o problémech matematické biologie (např. tvorbě prostorových vzorů vlivem Turingovy nestability). Během přednášek členů a katedry a externích hostů mohou být zadávány domácí úkoly. Na konci studentských přednášek proběhne krátká diskuze o formě prezentace za účelem získání zpětné vazby.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] E. Lieb, M. Loss, Analysis, 2nd Edition, AMS, 2010.

Doporučená literatura:

[2] M. Zworski, Semiclassical Analysis, AMS, 2012.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7630706.html