Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Magisterská angličtina 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04MGA1 Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Darren Copeland
Přednášející:
Cvičící:
Darren Copeland
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz je volitelný a je volným pokračováním kurzů odborného jazyka na mírně pokročilé úrovni, které posluchači absolvovali v bakalářském programu. Je zaměřen na konverzaci na odborná témata a rozšiřuje tak slovní zásobu a mluvní kompetenci, která není pro nedostatek času v základním kurzu dostatečně procvičována a upevňována. Kurz je uzavřen zápočtem.

Požadavky:

Absolvování základního kurzu odborné angličtiny pro mírně pokročilé v bakalářském studiu.

Osnova přednášek:

Osnova vychází z obsahu učebnice a zohledňuje témata dohodnutá dle potřeb studentů. Jsou to zejména: studium, vlastní výzkumná činnost, práce na odborné katedře, příprava diplomové práce, studijní a výměnné pobyty, odborné konference, volný čas a koníčky.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho rozsah a náplň odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Poskytnout studentům v magisterském programu možnost rozvíjet znalosti ze základního studia a upevnit řečové dovednosti a dále rozšířit schopnost komunikace na akademická témata, což není možné v základním bakalářském kurzu.

Znalosti:

Správná výslovnost obtížných lexikálních jednotek, intonace a frázování,

frazeologie pro argumentaci a diskusi, vyjadřování názoru, souhlasu a nesouhlasu.

Schopnosti:

Diskutovat na zvolená témata související s oborem studia, volit přiměřené jazykové prostředky a správně je použít s důrazem na zvukovou stránku jazyka (výslovnost, intonace a frázování delších celků).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Martin Hewings, Cambridge Academic English, Cambridge.

Doporučená literatura:

[2] M.McCarthy, F.O´Dell, Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press 2008

[3] T.Lynch, K.Anderson, Study Speaking, Cambridge University Press, 1999

[4] slovníky překladové i výkladové

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:

Úroveň : mírně pokročilí

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24896605.html