Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 5

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02ROZ5 Z 2 2P+0C
Garant předmětu:
Jaroslav Bielčík
Přednášející:
Jaroslav Bielčík
Cvičící:
Jaroslav Bielčík
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Tato přednáška se zabývá aktuálními experimentálními výsledky měření vlastností horké a husté jaderné hmoty, resp. kvark-gluonového plazmatu. Studenti se účastní semináře přípravou prezentace o jednotlivých článcích.

Požadavky:

Základní znalosti jaderné fyziky.

Osnova přednášek:

1. Úvod.

2. Měření půvabných mezonů RHIC.

3. Měření půvabných mezonů LHC.

4. Měření nefotonických elektronů RHIC.

5. Měření nefotonických elektronů LHC.

6. Měření Jpsi SPS.

7. Měření Jpsi RHIC.

8. Měření Jpsi LHC.

9. Měření Upsilon RHIC.

10. Měření Upsilon LHC.

11. Výhled budoucích měření

12. Diskuze

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Studenti získají přehled v oblasti experimentálního studia kvark-gluonového plazmatu.

Schopnosti:

Orientace v experimentech v oblasti fyziky kvark-gluonového plazmatu

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Johann Rafelski a spol.: Quark-Gluon Plasma Theoretical Foundations An Annotated Reprint Collection. Elsevier 2003

Doporučená literatura:

[2] J. Bartke, Introduction to Heavy Ion Physics, World Scientific, Singapore, 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6255406.html