Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Testování a verifikace software

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01TVS Z,ZK 6 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Předmět představí matematické a teoretické základy nutné pro zvládnutí problematiky testování software, včetně definic základních pojmů (spolehlivost, korektnost SW systému atd.) Důraz bude kladen na nástroje a techniky použitelné pro vyhodnocení korektnosti a kvality

SW systémů. První část předmětu se zabývá existujícími metodami pro testování (metody černé a bílé skříňky, formální metody, funkční a strukturální analýza), včetně metod pro redukci počtu testů a jejich automatizaci.Druhá část předmětu se soustředí na metody pro formální verifikaci SW systémů. Budou probrány formalismy pro popis dynamických vlastností SW systémů (Z-notace, temporální logiky) a mechanismy pro jejich automatickou verifikaci (model checking, theorem proving).

Požadavky:

Aktuální informace najdete na: https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/01tvs/start

Osnova přednášek:

1. Úvod do testování a verifikace SW

2. Optimalizace počtu testů

3. Pojem chyby software, kategorizace chyb. Kritéria korektnosti a použitelnosti.

4. Strukturované testování

5. Testování stavových automatů

6. Verifikace modelu použitím systému Alloy

7. Verifikace modelů I. Systém UPPAAL

8. Verifikace modelů II. Temporální logiky

9. Dokazování v systému UPPAAL.

10. Z notace

11. Verifikační systém PVS

12. Objektově orientované testování

13. Spolehlivost softwaru

14. Statistické testování

Osnova cvičení:

1. Organizace cvičení, podmínky zápočtu

2. Presentace systémů pro testování a verifikaci software

3. Presentace systémů pro testování a verifikaci software

4. Presentace systémů pro testování a verifikaci software

5. Zadání semestrální práce 1

6. Vypracování semestrální práce 1

7. Vypracování semestrální práce 1

8. Vypracování semestrální práce 1

9. Vypracování semestrální práce 1

10. Zadání semestrální práce 2

11. Vypracování semesterální práce 2

12. Vypracování semesterální práce 2

13. Vypracování semesterální práce 2

14. Udělení zápočtů

Cíle studia:

Předmět představuje matematické, teoretické, a praktické základy nutné pro zvládnutí problematiky testování rozsáhlých softwarových systémů, jejich specifikace a verifikace modelů.

Studijní materiály:

Paul Ammann and Jeff Offutt, Introduction to Software Testing, Cambridge University Press, Cambridge, UK, ISBN 0-52188-038-1, 2008.

Systems and Software Verification: Model-Checking Techniques and Tools by B. Berard, M. Bidoit, A. Finkel, and F. Laroussinie, Springer; 2001

Poznámka:
Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/01tvs/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5053706.html