Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzikální chemie 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15FCHN1 Z,ZK 5 3+2
Garant předmětu:
Jan Bárta, Viliam Múčka
Přednášející:
Viliam Múčka
Cvičící:
Jan Bárta
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

V úvodní části je pozornost věnována rekapitulaci termodynamických systémů a termodynamických vlastností ideálních a reálných plynů. Následující kapitoly jsou pak věnovány první, druhé a třetí větě termodynamické a jejich aplikacím. V neposlední řadě je pozornost věnována termodynamické, fázové a chemické rovnováze, jakož i elementárním základům nerovnovážné termodynamiky

Požadavky:

Diferenciální a integrální počet, obecná chemie.

Osnova přednášek:

1. Rekapitulace popisu ideálních a reálných plynů a nultá věta termodynamická. 2. První věta termodynamická a reakční tepla. 3. Druhá věta termodynamická. 4. Třetí věta termodynamická. 5. Termodynamická rovnováha. 6. Fázová rovnováha jednosložkového systému. 7. Ideální a reálné roztoky. 8. Fázové diagramy dvou- a troj- složkových systémů. 9. Chemická rovnováha. 10. Rovnovážná konstanta. 11. Stupeň přeměny. 12. Nerovnovážná termodynamika.

Osnova cvičení:

1. Základní termodynamické pojmy. 2. Ideální a reálné plyny. 3. První věta termodynamická, výpočty tepelné kapacity a objemové práce systémů. 4. Výpočet reakčních a skupenských tepel, termochemie. 5. Druhá věta termodynamická, závislost stavových funkcí na termodynamických

proměnných. 6. Termodynamická rovnováha. 7. Výpočet fugacity a aktivity reálných systémů. 8. Chemická rovnováha. 9. Stanovení rovnovážné konstanty a její teplotní závislosti. 10. Reakční isoterma. 11. Výpočet rovnovážné konstanty z termodynamických dat. 12. Vliv rovnovážných podmínek na chemickou rovnováhu.

Cíle studia:

Znalosti:

Základy fenomenologické termodynamiky (termodynamické věty, termodynamická, fázová a chemická rovnováha, základy nerovnovážné termodynamiky).

Schopnosti:

Aplikace znalostí fenomenologické termodynamiky (termodynamické věty, termodynamická, fázová a chemická rovnováha, základy nerovnovážné termodynamiky).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] V. Múčka: Chemická termodynamika, 5. vydání, Vydavatelství ČVUT, Praha 2003

[2] Z. Adamcová: Příklady a úlohy z fyzikální chemie, SNTL, Praha 1989

Doporučená literatura:

[1] E. Hála: Úvod do chemické termodynamiky, Academia, Praha 1975

[2] W.J. Moore: Fyzikální chemie, SNTL, Praha 1979

[3] Atkins P., de Paula J.: Physical Chemistry, seventh edition. Oxford University press, Oxford, New York 2002

[4] Zumdahl, S.: Chemical principles, fifth edition, Houghton Mifflin Company, Boston, NewYork, 2005

[5] Chang, R.: Chemistry, ninth edition, McGraw-Hill, New York, 2007

[6] J. Bareš, Č. Černý, V. Fried, J. Pick : Příklady a úlohy z fyzikální chemie, 3. vydání, SNTL-ALFA, Praha 1971

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2781006.html