Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základní praktikum

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16ZPRD KZ 3 3L
Garant předmětu:
Jiří Martinčík, Petr Průša
Přednášející:
Cvičící:
Kamil Augsten, Ondřej Kořistka, Jiří Martinčík, Pavel Novotný, Kateřina Pilařová, Petr Průša
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s aplikacemi detektorů ionizujícího záření a též s principy detekce a spektrometrie ionizujícího záření. Detektorem ionizujícího záření je v tomto předmětu chápán jako zařízení, jež produkuje vyhodnotitelný signál v okamžiku interakce (na rozdíl od dozimetrů). Předmět směřuje k pochopení základních principů detekce a kalibrace běžných přístrojů v oblasti měření ionizujícího záření.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Školení bezpečnosti práce a práce se zdroji ionizujícího záření

2.Určení poločasu přeměny

3.Statistické rozdělení počtu detekovaných částic

4.Průchod svazku záření beta látkou

5.Detekce povrchové kontaminace radioaktivní látkou

6.Energetická kalibrace a FWHM scintilačního detektoru

7.Energetická kalibrace a FWHM HPGe detektoru

8.Určení aktivity pomocí HPGe detektoru

9.Stanovení dávky různými metodami

10.Stanovení objemové aktivity plynu

11.Základní vlastnosti GM detektoru

Cíle studia:

Znalosti:

Zásady bezpečnosti práce s ionizujícím zářením, funkce modulů jaderné instrumentace, možnosti různých druhů detektorů

Schopnosti:

Samostatná práce se základními zařízeními, jaderné instrumentace, zpracování naměřených dat,prezentace naměřených dat, interpretace naměřených dat, bezpečnostní návyky

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Gerndt, J.; Průša, P.: Detektory ionizujícího záření. 2. přepracované vydání. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2011.

Doporučená literatura:

[2] Knoll, G.F.: Radiation Detection and Measurement. John Wiley & Sons, 4th edition, 2010

[3] S.N. Ahmed: Physics & Engineering of Radiation Detection, Elsevier, 2nd edition, 2015

Studijní pomůcky:

dozimetrická laboratoř

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6775906.html