Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Nové jaderné zdroje

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17NJZ ZK 3 3+0 česky
Garant předmětu:
Tomáš Bílý
Přednášející:
Tomáš Bílý
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:
Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1.úvodní přednáška, 2 přednášky

úvod do problematiky nových jaderných zdrojů, jaderné reaktory generace III+, jaderné reaktory generace IV, urychlovačem řízené systémy, fúzní systémy, palivové cykly pro nové jaderné zdroje palivové cykly nových jaderných zdrojů - požadavky, udržitelnost, možnosti, výhody, nevýhody

3.reaktory generace 3+ : tlakovodní systémy, 1 přednáška

Požadavky na jaderné reaktory III. generace, projekty reaktorů EPR, AP-1000 a AES-2006 (VVER-1200) - základní charakteristiky, bezpečnostní systémy a principy, uspořádání reaktoru

4.reaktory generace 3+ : varné reaktory a pokročilé reaktory CANDU, 1 přednáška

projekty pokročilých varných reaktorů ABWR, ESBWR, SWR-1000, projekt pokročilého CANDU reaktoru (ACR) - základní charakteristiky, bezpečnostní systémy a principy, uspořádání reaktoru, vývoj, současnost, výhled

5.reaktory IV. generace, 6 přednášek

Rychlé reaktory chlazené sodíkem, Plynem chlazené rychlé reaktory, Olovem chlazené rychlé reaktory, Vysokoteplotní reaktory, Reaktory chlazené tekutými solemi, Reaktory chlazené nadkritickou vodou - vždy základní koncepce, charakteristiky, bezpečnostní systémy a principy, uspořádání reaktoru, dosavadní vývoj, současný stav, výhled

6.urychlovačem řízené systémy, 1 přednáška

urychlovačem řízené systémy - základní koncepce, charakteristiky, bezpečnostní systémy a principy, uspořádání reaktoru, dosavadní vývoj, současný stav, výhled

7.fúzní systémy - tokamaky, 1 přednáška

fúzní systémy s tokamaky: princip, základní charakteristiky, dosavadní vývoj, současný tav, výhled, projekt ITER,

8.laserové fúzní systémy, 1 přednáška

princip laserové fúze, základní charakteristiky, dosavadní vývoj, současný stav, výhled, projekt HiPER

Osnova cvičení:

-

Cíle studia:

Znalosti:

Přehled o nových jaderných zdrojích. Orientace v různých nových a navrhovaných typech reaktorů - přednosti, nedostatky, současný stav, výhledy.

Schopnosti:

orientace v dané problematice, představy o problematice stavu vývoje nových jaderných systémů

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. A Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Energy Systems, U.S. DOE Nuclear Energy Research Advisory Committee and the Generation IV International Forum, 2002

Doporučená literatura:

2. „Generation IV Roadmap Technology Goals for Generation IV Nuclear Energy Systems“. US DOE NERAC, GIF-019, December 2002.

3. „International Conference on Innovative Technologies for Nuclear Fuel Cycles and Nuclear Power (INPRO)“ 23-26 June 2003, Vienna.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1703506.html