Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Systematizace jazykových prostředků 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04APS2 KZ 3 2S česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 04APS2 je, že student získal v některém z předchozích semestrů zápočet z předmětu 04APS1
Zápočet z předmětu 04APS2 v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu 04APS3
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Nathaniel Tobias Patton
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Předpokladem pro postup do tohoto kurzu je úspěšné absolvování kurzu 04APS1, na který tento kurz navazuje. Orientuje se i nadále na systematizaci a opakování gramatických struktur.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet z kurzu 04APS1

Osnova přednášek:

Další rozšíření a opakování gramatických forem, zejména: podstatná jména a jejich zvláštnosti, přivlastňovací zájmena, členy, používání přídavných jmen a příslovcí a jejich stupňování, typy zájmen.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Zopakovat, dále utřídit a systematicky formou nástavby doplnit a rozšířit gramatické znalosti (podstatné jméno a jeho zvláštnosti v angličtině, množné číslo, přivlastňovací pád a přivlastňovací zájmena, zástupné „one“, používání členů, zvláštnosti přídavných jmen, zvláštnosti příslovcí a stupňování, zájmena every x each; some, any a every a složené tvary; some x any; either, neither, nor; zájmena zvratná, zdůrazňovací a vzájemnostní, osobní), procvičování a upevňování jevů.

Schopnosti:

Uplatňovat procvičované gramatické jevy v ostatních předmětech kurzu APIN, a to jak v ústním tak písemném projevu, tj. vyjadřovat se gramaticky správně.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] S.Tryml, Active English Grammar, Ekopress 2005

Doporučená literatura:

[2] R.Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, nejnovější vydání

[3] M.Swan, Practical English Usage, Oxford University Press 2010

[4] R.Carter, M.McCarthy, Cambridge Grammar of English, Cambridge University Press 2007

[5] slovníky překladové, elektronické

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6352506.html