Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář k diplomové práci 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12DSEIF1 Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Obhajoba diplomové práce - pokyny a doporučení.

Požadavky:

Zadání diplomové práce

Osnova přednášek:

Presentace výsledků práce - pokyny a doporučení

Periodické kontroly postupu prací studentů na diplomové práci.

Prezentace výsledků řešení diplomové práce jednotlivých studentů.

Pokyny pro vypracování diplomové práce.

Osnova cvičení:

Presentace výsledků práce - pokyny a doporučení

Periodické kontroly postupu prací studentů na diplomové práci.

Prezentace výsledků řešení diplomové práce jednotlivých studentů.

Pokyny pro vypracování diplomové práce.

Cíle studia:

Znalosti: Pravidla psaní a prezentace diplomové práce.

Schopnosti: Napsat a prezentovat odborné práce a svou diplomovou práci.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

daná školitelem podle zadání práce.

Doporučená literatura:

Diplomové práce vzniklé na KFE FJFI ČVUT v Praze - v archivu katedry.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2913906.html