Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kryptologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17XKRY ZK
Garant předmětu:
Róbert Lórencz
Přednášející:
Jiří Buček, Róbert Lórencz
Cvičící:
Jiří Buček, Róbert Lórencz
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět seznámí studenty s problematikou kryptologie (tj. kryptografie a kryptoanalýzy), jakožto jednoho ze základních oborů v oblasti počítačové bezpečnosti. V první části předmětu budou probírány matematické základy tvorby šifer a principy, o nichž se opírá jejich bezpečnost. Jedná se zejména o teorii informace a teorii složitosti. Pozornost je

věnována užití teorie informace v kryptologii (entropie informačních zdrojů a příbuzná témata). V druhé části, věnované kryptografii, se studenti seznámí s principy tvorby vybraných symetrických a asymetrických šifer. Při tom jsou vyloženy i související problémy, na kterých je založena většina současných asymetrických kryptosystémů. Ve třetí části se studenti

seznámí s vybranými metodami kryptoanalýzy, včetně základů lineární, diferenciální a algebraické kryptoanalýzy. Dále budou probírány útoky na implementace šifer, a to zejména útoky postranními kanály, jako je např. časová analýza a odběrová analýza. Závěrem budou zmíněny metody obrany proti různým druhům útoků.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Matematické základy tvorby šifer a jejich bezpečnost, teorie složitosti

2. Teorie informace v kryptologii

3. Blokové šifry, proudové šifry, hashovací funkce

4. Asymetrická schémata šifrování a digitálního podpisu

5. Problém diskrétního logaritmu a problém faktorizace velkých čísel

6. Kryptoanalytické metody

7. Útoky postranními kanály

8. Metody obrany proti útokům

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Menezes, A. J., Van Oorschot, P. C., & Vanstone, S. A.: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, ISBN: 0-8493-8523-7, October 1996

Koblitz, N.: Algebraic Aspects of Cryptography, Springer Science & Business Media, 2004

Padhye, S., Sahu, R. A., Saraswat, V.: Introduction to Cryptography, CRC Press, July 2018, ISBN 9781138071537

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7027906.html