Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Stavba a vlastnosti materiálů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14SAVM ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Hynek Lauschmann
Přednášející:
Hynek Lauschmann
Cvičící:
Hynek Lauschmann
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Obsahem předmětu je základní informace o konstrukčních materiálech s hlavním důrazem na kovy. Jde ve vzájemných

souvislostech o strukturu, výrobní technologii, mechanické vlastnosti včetně jejich zkoušení a stručný přehled

nejdůležitějších materiálů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Anotace:

Obsahem předmětu je základní informace o konstrukčních materiálech s hlavním důrazem na kovy. Jde ve vzájemných

souvislostech o strukturu, výrobní technologii, mechanické vlastnosti včetně jejich zkoušení a stručný přehled

nejdůležitějších materiálů.

Osnova:

1. Úvod do fyzikální metalurgie

1.1. Krystalová struktura, poruchy krystalové mříže, úvod do teorie dislokací, difúze

1.2. Termodynamika kovů a slitin, tuhnutí kovů a slitin. Teorie fázových diagramů, fázové přeměny v pevné fázi

1.3. Zpevňování: plastická deformace, precipitace, martenzitická transformace. Odpevňovací procesy: zotavení a

rekrystalizace

1.4. Fázový diagram železo-uhlík, tepelně-mechanické zpracování ocelí, přehled ocelí

1.5. Neželezné kovy a jejich slitiny

2. Nekovové materiály: keramika, polymery, kompozity

3. Mezní stavy mechanické povahy, zkoušení materiálů

3.1. Deformační a lomové chování kovů a slitin

3.2. Základní mechanické zkoušky materiálů

3.3. Úvod do koroze

4. Úvod do strojírenské technologie

4.1. Základní výrobní technologie: slévání, tváření, prášková metalurgie

4.2. Základní dílenské technologie: řezání, vrtání, obrábění, broušení, svařování, pájení

Klíčová slova:

Fyzikální metalurgie, fázový diagram, mezní stav, zkoušení materiálů, koroze, strojírenské technologie.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. V. Machek, J. Sodomka: Nauka o materiálu, Kovy a kovové materiály, 1. část, ČVUT - Fakulta dopravní, 2001

2. V. Machek, J. Sodomka.: Nauka o materiálu, Kovy a kovové materiály, 2. část, ČVUT - Fakulta dopravní, 2002

3. W. D. Callister, D. G. Rethwisch: Materials Science and Engineering An Introduction, 9th Ed., John Wiley & Sons,

2014 ISBN: 978-1-118-32457-8

4. Matter: Výukový program University of Liverpool, CD-ROM, k dispozici na adrese http://www.matter.org.uk

(navštíveno 1. 4. 2019)

Doporučená literatura:

5. R. E. Smallmann, R. J. Bishop: Modern Physical Metallurgy and Materials Engineering, 6th Ed., Butterworth-

1.Heinemann, Oxford, 1999

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6377506.html