Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zařízení jaderné techniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16ZJT ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Tomáš Čechák
Přednášející:
Kamil Augsten, Tomáš Čechák
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Základní schéma jaderného reaktoru a jaderné elektrárny, průběh řetězové štěpné reakce, faktory ovlivňující reaktivitu, vnitřní palivový cyklus, hlavní části jaderného energetického reaktoru, nejdůležitější typy reaktorů. Lineární vysokonapěťové urychlovače, lineární vysokofrekvenční urychlovače, urychlovače na bázi cyklotronu, mikrotron, betatron, elektronové a protonové synchrotrony, zdroje elektronů a iontů pro urychlovače, terčíky.

Požadavky:

Znalost základů jaderné fyziky, dozimetrie a detekce ionizujícího záření.

Osnova přednášek:

1. Jaderná energetika ve světě, klasifikace reaktorů používaných v JE

2. Základní schéma jaderného reaktoru, řetězová reakce

3. Neutronová bilance reaktoru

4. Faktory ovlivňující reaktivitu, palivový cyklus

5. Vyhořelé jaderné palivo

6. Monitorování polí v JE, vliv JE na životní prostředí

7. Perspektivy JE, termojaderná syntéza

8. Typy urychlovačů

9. Dynamika částic

10. Lineární urychlovače

11.Cyklotron, betatron, mikrotron

12. Elektronové a protonové synchrotrony

13. Elektronové a iontové zdroje, terčíky

14. Použití urychlovačů

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Typy a principy jaderných reaktorů, palivový cyklus, řízení jaderného reaktoru, radiační ochrana v jaderné energetice, typy urychlovačů a jejich využití.

Schopnosti:

Získání znalostí o principu a typech jaderných reaktorů a urychlovačů, s jejich použitím a s principy radiační ochrany souvisejícími s jejich provozem.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] L. Sklenka: Provozní reaktorová technika, ČVUT 2001

[2] S. Humphries: Principles of Charge Particle Acceleration, John Wiley and Sons 1999

[3] H. Wiedemann: Particle Accelerator Physics, Springer Verlag Berlin 1999

Doporučená literatura:

[4] F. Klik, J. Daliba, Jaderná energetika, ČVUT 2002

Studijní pomůcky:

Čarný, P., Program ESTE EU, uživatelská příručka programu, Trnava 2008

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11286305.html