Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ruština M2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04RM2 Z 1 0+2 česky
Garant předmětu:
Zhanna Isaeva
Přednášející:
Cvičící:
Zhanna Isaeva
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Navazuje na kurz RM1, rozsahem a obsahem odpovídá zhruba kurzu RZ4, avšak s poloviční hodinovou dotací.

Požadavky:

výstupní znalosti kurzu RM1 (RZ3)

Osnova přednášek:

viz kurz RZ4

učebnice: Raduga po-novomu 3

Lekce 5

učebnice: Raduga po-novomu 4

Lekce 1 - 5

Texty o ČVUT, FJFI a Krasnojarsku

cílené procvičování modality

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Morfologické, syntaktické a lexikální: Slovesné vazby, konjugace dalších sloves, deklinace specifických substantiv, komparace adjektiv, data, letopočty, hodiny, rozkazovací a podmiňovací způsob, modalita, podmínkové věty, slovní zásoba z okruhu počasí, dopravy, ubytování, stravování, ekologie, svátků

Schopnosti:

číst s porozuměním delší text s určitým procentem neznámé slovní zásoby, ústně komunikovat v běžných situacích (stravování, cestování, volný čas), sestavit souvislý písemný projev, vyjadřovat se ústně i písemně k méně běžným tématům (životní prostředí, závislosti, hnutí zelených), vyplnit různé formuláře, orientovat se v jízdních a letových řádech

Splnění podmínek pro postup do vyššího kurzu RM3

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] S. Jelínek, L.F. Alexejeva, R. Hříbková, H. Žofková, Raduga po-novomu 2,3 Fraus, Plzeň 2011 (učebnice)

[2] S. Jelínek, L.F. Alexejeva, R. Hříbková, H. Žofková, Raduga po-novomu 2,3 Fraus, Plzeň 2011 (pracovní sešit)

Doporučená literatura:

[3] M. Čechová, Doplňující texty a materiály pro výuku ruštiny, 2015 výukové materiály katedry, vzniklo na KJ FJFI ČVUT

[4] M. Čechová, Homepage, 2015 http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~cechomil/[online], navštíveno 28. 5. 2018

[5] S. Jelínek, L.F. Alexejeva, R. Hříbková H. Žofková, Raduga po-novomu 2,3 Fraus, Plzeň 2011 (metodická příručka)

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:

Mírně pokročilí - kód 04RM2

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 4. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23072205.html