Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základní praktikum z laserové techniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12ZPLT KZ 6 0+4 česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 12ZPLT je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval příslušný počet předmětů ze skupiny 12ULT
Garant předmětu:
Václav Kubeček
Přednášející:
Josef Blažej, Václav Kubeček
Cvičící:
Josef Blažej, Milan Frank, Jan Kratochvíl, Jan Olšan, Adam Říha, Matěj Stavinoha, Karel Veselský
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Lasery, pevnolátkový Nd:YAG laser, laserový krystal, laserová vybojka, laserová dutina, laserový rezonátor, režim volné generace, Q-spínaní, laserový zesilovač, generace druhé harmonické, doutnavý výboj He-Ne laseru, laserová dioda, diodou čerpaný Nd:YAG laser, značkování CO2 laserem, vlastnosti materiálů používaných v laserech, nelineární transmise optických materiálů, příčný profil laserového svazku, akustooptické modulátory.

Požadavky:

12ULT nebo 12ULAT

Osnova přednášek:

1. Bezpečnost při práci s lasery

2. Nastavení resonátoru a režim volné generace v pevnolátkovém Nd:YAG

laseru. Pevnolátkovy Nd:YAG laser v rezimu Q-spínání.

3. Laserový zesilovač. Generace druhé harmonické.

4. Absorpční spektrum Nd:YAG krystalu ve vlnovém rozsahu emisního spektra budicí laserové diody. Meření charakteristik laserové diody. Meření výstupních charakteristik Nd:YAG laseru buzeného laserovou diodou.

5. Diagnostika příčného profilu svazku.

6. Vlastnosti doutnavého výboje plynového (He-Ne) laseru.

7. Meření parametrů TEA CO2 laseru. Značkování TEA CO2 laserem.

8. Meření spektrálních charakteristik optických komponentů.

9. Meření nelineární transmise saturovatelných absorbérů.

10. Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou.

Osnova cvičení:

1. Bezpečnost při práci s lasery

2. Nastavení resonátoru a režim volné generace v pevnolátkovém Nd:YAG

laseru. Pevnolátkovy Nd:YAG laser v rezimu Q-spínání.

3. Laserový zesilovač. Generace druhé harmonické.

4. Absorpční spektrum Nd:YAG krystalu ve vlnovém rozsahu emisního spektra budicí laserové diody. Meření charakteristik laserové diody. Meření výstupních charakteristik Nd:YAG laseru buzeného laserovou diodou.

5. Diagnostika příčného profilu svazku.

6. Vlastnosti doutnavého výboje plynového (He-Ne) laseru.

7. Meření parametrů TEA CO2 laseru. Značkování TEA CO2 laserem.

8. Meření spektrálních charakteristik optických komponentů.

9. Meření nelineární transmise saturovatelných absorbérů.

10. Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou.

Cíle studia:

Znalosti:

Praktický pohled na laserovou fyziku.

Schopnosti:

Práce s rezonátorem, diagnostika základních parametrů laseru, diagnostika svazku.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Gavrilov,P. - Paulička,I., Praktikum z kvantové elektroniky, Praha, CVUT, 1994, ISBN 80-01-01130-5

[2] http://kfe.fjfi.cvut.cz/~blazej/cz/vyu/12plt/index.html

Doporučená literatura:

[3] Vrbová M. a kol., Lasery a moderní optika (oborová encyklopedie), Praha, Prometheus, 1994, ISBN 80-85849-56-9

Studijní pomůcky:

Laboratoř laserového praktika, Trojanova

Poznámka:
Další informace:
http://kfe.fjfi.cvut.cz/~blazej/cz/vyu/12plt/index.html
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24713505.html