Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Separační metody v jaderné chemii 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15SMJ1 ZK 3 3+0

Úspěšné absolvování předmětu 15SMJ1 je podmínkou pro zápis na předmět 15SMJ2.

Garant předmětu:
Mojmír Němec
Přednášející:
Mojmír Němec
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Předmět je členěn do několika kapitol, v úvodu v rámci chemie komplexních sloučenin je probrána tvorba a stabilita komplexů a na ně navazující speciační výpočty. Další kapitola podává přehled separačních metod a jejich srovnání. Dále jsou podrobně probrány základy kapalinové extrakce, extrakce chelátů, extrakční chromatografie, teorie iontové výměny s chromatografií na měničích iontů a dalších chromatografických metod, včetně teoretických základů metod, používaných činidel a konkrétních příkladů. Celý výklad je zaměřen na využití probíraných metod v jaderné chemii, jejich výhody a specifické požadavky.

Požadavky:

1. Kompletní kurz chemie na bakalářské úrovni (anorganická, organická, fyzikální)

2. Základní kurz jaderné chemie

Osnova přednášek:

1. Chemie komplexních sloučenin.

2. Tvorba komplexů, rovnovážné konstanty.

3. Stabilita komplexů v závislosti na typu ligandu a centrálního atomu.

4. Přehled a srovnání separačních metod.

5. Kapalinová extrakce, klasifikace systémů.

6. Teorie kapalinové extrakce.

7. Kapalinová extrakce jednoduchých sloučenin.

8. Kapalinová extrakce chelátů, teorie extrakce.

9. Typy chelátotvorných extrakčních činidel.

10. Chromatografické metody, klasifikace systémů.

11. Rozdělovací chromatografie.

12. Ionexová chromatografie, teorie iontové výměny.

13. Organické a anorganické měniče iontů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Posluchači získají znalost principů a funkcí hlavních typů separačních metod používaných v radiochemii.

Schopnosti:

Studenti získají schopnost vybrat vhodné separační metody a postupy po chemické i technické stránce pro konkrétní systém a schopnost provést pro základní separační systémy odpovídající výpočty spolu s interpretací výsledků.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Starý J., Kyrš M., Marhol M.: Separační metody v radiochemii, Academia, Praha, 1975

[2] Štulík K.: Analytické separační metody, Karolinum, 2005

[3] Volka K. a kol.: Analytická chemie II, VŠCHT Praha, 1997

Doporučená literatura:

[1] Marcus Y., Kertes A.S.: Ion Exchange and Solvent Extraction of Metal Complexes, J. Wiley, 1969

[2] Dean A.J.: Chemical Separation Methods, Van Nostrad Reinhold Company, 1969

Poznámka:

Separační metody v jaderné chemii 1

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11302205.html