Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Matematické metody a modelování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16MMM Z 2 0+2
Garant předmětu:
Jaroslav Klusoň
Přednášející:
Cvičící:
Jaroslav Klusoň
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Využití matematických metod, modelování a zpracování dat v dozimetrii, radiologické fyzice, medicíně a experimentální fyzice. Zpracování, analýza a vyhodnocení spekter (vyhledávání a fitování píků, dekonvoluce), analýza, statistické zpracování a vizualizace dat (hlazení, numerické derivování, histogramování), modelování (metoda Monte Carlo) a příklady aplikací (výpočty odezvy, účinnosti a rozlišení detekčních systémů, výpočty úhlově energetických distribucí dozimetrických veličin v polích záření, simulace/návrhy metodik měření). Ukázky/cvičení práce s vybranými programy (Gnuplot, ROOT, MCNP, Vised, Sabrina, Body Builder, SRIM/TRIM, Geant).

Požadavky:

Základní kurzy matematiky a statistiky

Základní znalosti programování a práce s počítačem

Osnova přednášek:

1. Úvod (vybrané pojmy z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky)

2. Využití numerických metod v dozimetrii (realizace výpočetních metod na počítači)

3. Metoda Monte Carlo, výpočetní kódy pro simulaci ternsportu záření

4. Průchod nabitých částic látkou, program SRIM

5. Detekce ionizujícího záření (stanovení odezev a matic odezev detektorů, konvoluce s funkcí rozlišení)

6. Vyhodnocování spekter, metody identifikace/stanovení ploch píků a unfoldingu/dekonvoluce spekter

7. Aplikace numerických metod na výpočty stínění

8. Vizualizace dat

Osnova cvičení:

1. Základy Unixu, filtrování a třídění dat, program AWK

2. Program ROOT, hlazení, derivování a fitování dat

3. Odezvy detektorů a dekonvoluce dat, analýza spektrometrických dat, metody vyhledávání píků

4. Programy SRIM, Geant a Fluka (vlastnosti, oblasti použití, praktické ukázky)

5. Metody vizualizace dat (Root, Gnuplot)

6. Základy simulace transportu záření

Cíle studia:

Znalosti:

Získáni přehledu a schopností využití vybraných matematických metod pro výpočty a zpracování a anlýzu dat v dozimetrii, spektrometrii, částicové a radiační fyzice, radiační ochraně a medicíně.

Schopnosti:

Praktické použití matematických a numerických metod pro analýzu spektrometrických dat, dekonvoluci spekter, a základů modelových výpočtů s použitím vybraných SW nástrojů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Lux, I., Koblinger, L.: Monte Carlo Particle Transport Methods- Neutron and Proton Calculations, ISBN 0-8493-6074-9, CRC Press, 1991.

[2] Use of MCNP in Radiation Protection and Dosimetry, Edited by Gualdrini, G., Casalini, L., ENEA, ISBN 88-8286-000-1, Bologna - Italy, May 13-16 1996.

[3] Program ROOT, http://root.cern.ch

Doporučená literatura:

[4] Program SRIM/TRIM, http://www.srim.org/

Studijní pomůcky:

počítačová učebna

SW programy a nástroje (ROOT, SRIM/TRIM, Fluka)

Poznámka:
Další informace:
behounek.fjfi.cvut.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24361805.html