Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Optické komunikace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12OPK ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Josef Blažej
Přednášející:
Josef Blažej
Cvičící:
Josef Blažej
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Základy dálkového přenosu signálů vláknovými světlovody v sítích elektronických komunikacích. Polovodičové zdroje a detektory infračerveného (IČ) záření pro optické komunikace. Přenosové vlastnosti vláknových světlovodů. Jednokanálové optické spoje. Metody multiplexování signálů. Vícekanálové světlovodné spoje. Koherentní světlovodné spoje. Optické přepojování signálů. Světlovodné sítě. Služby sítí elektronických komunikací. Trendy rozvoje systémů pro přenos informace využívajících světlovody.

Požadavky:

Předpokládají se základní znalosti informačních technologií.Doporucuje se absolvovat předmet Optoelektronika.

Osnova přednášek:

1. Klasifikace optických přenosových systémů. Základní uspořádání optického spoje. Závislost dosahu světlovodného spoje na signálových vlastnostech jeho komponentů

2. Jednokanálový světlovodný spoj. Disperzní vlastnosti a šířka pásma světlovodů. Signálové vlastnosti polovodičových zdrojů a detektorů IČ záření. Kombinovaný vliv disperze světlovodu a dynamických spektrálních vlastností zdrojů IČ záření na dosah světlovodného spoje

3. Vícekanálové světlovodné spoje. Klasifikace metod sdružování signálů přenášených světlovodem. Sdružování kanálů v časové oblasti (TDM), v oblasti elektrických (EFDM) a optických (WDM, OFDM) kmitočtů. Kódové multiplexování (CDM).

4. Optické koherentní světlovodné spoje. Základní charakteristika, požadavky kladené na uzly a komponenty, dosah, využití v OFDM, aplikace

5. Optické přepojování signálů. Klasifikace a metody. Přepojování okruhů v prostoru, v čase, v kmitočtu. Přepojování paketů v prostoru, v čase, v kmitočtu

6. Služby, sítě, integrace. Lokální sítě (LAN) - základní charakteristiky, přenosová média, prvky a komponenty, topologie, metody přístupu, poskytované služby. Víceúrovňové (hierarchické) LAN, metropolitní sítě (MAN) a rozlehlé sítě (WAN). Širokopásmové digitální sítě - páteřní a přístupové. Služby.

7. Trendy rozvoje systémů pro přenos informace využívajících světlovody

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

získat základní znalosti o metodách přenosu signálů v optickém tvaru.

Schopnosti:

posoudit možnost a vhodnost nasazení optických sítí v konkrétních situacích. Seznámit se s trendy rozvoje optických sítí pro přenos informace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Kuchar A., Khodl M.: Perspektivní optické systémy pro přenos informace. Vydáno vlastním nákladem autorů, Praha 1996. ISBN 80-902180-1-6. Viz také http://kfe.fjfi.cvut.cz/docs/vm/pos

Volitelná literatura:

[2] Kubíček Z.: Optické vláknové spoje. NADAS, 1981

[3] Šavel J.: Přenos informací na optických kmitočtech. SNTL, 1982

[4] Miller, S., Kaminov, I.P.: Optical Fiber telecommunications II. Academic Press : [s.n.], 1988.

[5] Govar, John.: Optical communications systems. London : Prentice-Hall International, 1988.

[6] Novotný K.: Optická komunikační technika. Skriptum ČVUT, Praha 1998

[7] Sborníky konferencí „Optické komunikace“. Praha. Vybrané příspěvky týkající se optických přístupových sítí

[8] Sborníky konferencí „Měření a údržba sdělovacích kabelů“. České Budějovice. Vybrané příspěvky týkající se optických přístupových sítí

[9] Přednášky na seminářích „Sítě FTTx v r. 2006“, „Sítě FTTx v r.2007“, „Sítě FTTx v r.2008“, „Sítě FTTx v r.2009“ a „Sítě FTTx v r.2010“. www.mikrokom.cz a www.profiber.cz

[10] Girard Andre: FTTx PON Technology and Testing. Vydala EXFO Electro Optical Engineering, Quebeck, Canada, 2005. ISBN 1-55342-006-3

[11] Filka Milostav: Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. Vydal doc. Ing. Milostav Filka, Brno, 2009. ISBN 97-80-84785-14-1

[12] Doleček Jaroslav: Optoelektronika a optoelektronické prvky. Vydalo nakladatelství BEN - technická literatura, Praha 2007 v edici „Moderní učebnice elektroniky č.3“

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11325205.html