Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Programování v assembleru na mainframe

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01PAMF Z 2 2 česky
Garant předmětu:
Tomáš Oberhuber
Přednášející:
Cvičící:
Tomáš Oberhuber
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

V tomto předmětu jsou vysvětleny základy programování pro mainframe, zejména programování v assembleru. Kromě základních instrukcí jsou probrány i makra, práce se soubory, načítání DLL knihoven apod.

Požadavky:

Základy práce s mainframe na úrovni předmětu Úvod do mainframe.

Osnova přednášek:

1. Úvod do assembleru

2. Struktura instrukcí

3. Datové typy

4. Vstupy a výstupy

5. Datová konverze

6. Tabulky a smyčky

7. Logické operace

8. Podprogramy

9.-10. Makra

11.-12. Dynamické moduly

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Struktura assemblerových instrukcí, datové typy, vstupy a výstupy, datová konverze, tabulky a smyčky, logické operace, podprogramy, makra, dynamické moduly.

Schopnosti:

Student dokáže psát jednoduché programy v assembleru pro systém z/OS. Měl by být také schopný mnohem snáze procházet specializovanými kurzy vývojářských firem.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] K. McQuillen, A. Prince, MVS Assembler Language, 1987, Mike Murach.

Doporučená literatura:

[2] IBM, IBM System/370, Principles of Operation, IBM, 1975.

Studijní pomůcky:

Počítačová učebna, účet na systému mainframe.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7304206.html