Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikace radiačních metod

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15APRM ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Viliam Múčka
Přednášející:
Viliam Múčka
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

V úvodní části je pozornost věnována veličinám a jednotkám interakce ionizujícího záření s hmotou, popisu radiačních zdrojů a zařízení. Následující kapitoly jsou věnovány radiačním technologiím jako jsou sterilizace, síťování, a degradace polymerů, polymerace, roubování,

vytvrzování, radiační opracování zemědělských produktů, radiační syntézy. V neposlední řadě je pozornost věnována vztahu radiačních procesů a životního prostředí radiaci v medicínských aplikacích, ekonomickým aspektům a dozimetrii v souvislosti s bezpečností.

Požadavky:

Základní znalosti z fyzikální chemie, zejména reakční kinetiky

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy radiační chemie.

2. Interakce ionizujícího záření s hmotou.

3. Ozařování elektromagnetickým zářením.

4. Ozařování urychlenými elektrony a ionty.

5. Radiační sterilizace.

6. Síťování polymerů.

7. Degradace polymerů a halogenovaných uhlovodíků.

8. Vulkanizace a roubování polymerů.

9. Radiační opracování potravinářských produktů.

10. Radiační zpracování odpadních vod, kalů a exhalátových plynů.

11. Medicínské aplikace.

12. Příprava biomateriálů.

13. Ekonomické aspekty radiačních technologií.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Studenti získají základní znalosti o možnostech aplikace radiačně chemických procesů v praxi.

Schopnosti:

Studenti budou schopni rozhodnout o výběru potenciální radiačně chemické metody k řešení konkrétních problémů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Múčka V.: Aplikace radiačních metod, 2. vydání. Vydavatelství ČVUT, Praha 2003.

Doporučená literatura:

[1] Pikaev A.K.: Sovremennaja radiacionnaja chimija, Nauka, Moskva 1987.

[2] Farhatazis, Rodgers M.A.J. (Eds): Radiation Chemistry. Principles and Applications, VCH Publishers, Inc. New York 1987.

[3] Spinks J.W.T., Woods R.J.: Introduction to Radiation Chemistry, 3rd edn., Wiley, New York 1990.

[4] Motl A.: Úvod do radiační chemie, 2. vydání, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2000.

[5] Wishart J.F., Rao B.S.M. (ed) Recent trends in Radiation Chemistry. World Scientific Publishing, London 2010.

Poznámka:

Aplikace radiačních metod

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11304005.html