Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pokročilé partie kvantové teorie pole

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D02PPKTO ZK 2P+0C
Garant předmětu:
Petr Jizba
Přednášející:
Petr Jizba
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Přednáška je určena především pro studenty oboru “kvantové technologie” a klade si za cíl seznámit posluchače s pokročilými pasážemi kvantové teorie pole. Důraz bude převážně kladen na kvantování pomocí Feynmanova funkcionálního integrálu, který hraje centrální roli v moderních aplikacích.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Stochastické kvantovani Parisiho a Wu

-Aplikace v částicové fyzice [4h]

2. Neporuchové metody v kvantové teorii pole

-Solitony a jejich použití v teorii kondenzované fáze [2h]

-Instantony jako prostředek pro pochopen tunelovacích jevů [4h]

3. Topologické defekty ve fyzice kondenzované fáze

-Exaktní sekvence a klasifikace defektů pomocí homotopických tříd [2h]

-Aplikace ve fyzice kondenzované fáze, částicové fyzice a v kosmologii [4h]

4. Kvantová teorie pole při konečných teplotách a hustotách

-Poruchový počet, Matsubarův diagramatický přístup [2h]

-Poruchový počet, Keldysh-Schwingerův diagramatický přístup [4h]

5. Nerovnovážné kvantově polní systémy [4h]

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M. Blasone, P. Jizba and G. Vitiello, Quantum Field Theory and its Macroscopic Manifestations, Boson Condensation, Ordered Patterns and Topological Defects, (Imperial College Press, London, 2011)

[2] A. Altland and B. Simons, Condensed Matter Field Theory, (Cambridge University Press, Singapore, New York, 2013)

Doporučená literatura:

[3] E. Fradkin, Field Theories of Condensed Matter Physics, (Cambridge University Press, New York, 2013)

[4] H. Kleinert, Particles and Quantum Fields, (World Scientific, London, 2017)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6611706.html