Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Úvod do teoretické informatiky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01UTI KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Petr Ambrož
Přednášející:
Petr Ambrož
Cvičící:
Petr Ambrož
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Základní pojmy teoretické informatiky: algoritmy, různé typy automatů, úvod do teorie informace a kódování.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Algoritmy a algoritmicky vyčíslitelné funkce, algoritmicky rozhodnutelné množiny. Markovovy normální algoritmy, Turingův stroj, zásobníkový automat, konečný automat. Sekvenční automaty, analýza, syntéza a minimalizace. Úvod do teorie informace a kódování.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Elementy základních partií teoretické informatiky.

Schopnosti:

Přehled o základních aspektech algoritmického myšlení, finitních postupů a jejich omezení.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Mareš: Teorie vyčíslitelnosti. Skripta. Vydavatelství ČVUT, Praha 2008. (Část.)

[2] J. Mareš: Jazyky, gramatiky a automaty. Skripta. Vydavatelství ČVUT, Praha 2004. (Část.)

[3] J. Mareš: Teorie kódování. Skripta. Vydavatelství ČVUT, Praha 2009. (Část.)

Doporučená literatura:

[4] J. Adámek: Kódování. SNTL, Praha 1989.

[5] M. Demlová, V. Koubek: Algebraická teorie automatů, SNTL, Praha, 1990.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23450805.html