Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Seminář k bakalářské práci

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01SBAK Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Cílem semináře je připravit studenty na prezentaci své bakalářské práce.

Požadavky:

Předmět je určen studentům zaměření PRAK v posledním roce studia.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Zásady tvorby dobré prezentace

2. Představení témat bakalářských prací

3. Cvičné obhajoby a diskuze

Cíle studia:

Znalosti:

Naučit se vytvořit přehlednou a ucelenou prezentaci v programu LaTeX či MS Powerpoint.

Schopnosti:

Rozvinout vyjadřovací schopnosti v anglickém jazyce. Prezentovat výsledky vlastní práce publiku.

Studijní materiály:

studijní pomůcky:

dataprojektor

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11357605.html