Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Jaderná chemie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D15JCH ZK česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Definice a vývoj jaderné chemie a radiochemie, jaderná individua, jaderné reakce, přirozená a umělá radioaktivita. Kinetika jaderných reakcí, zákonitosti radioaktivních přeměn. Energetika jaderných reakcí, hmotnostní a energetická bilance jader a energetické poměry při přeměně alfa, beta a gama.

Požadavky:

Porozumění přednášce podmiňují základní znalosti fyziky, chemie a matematiky v rozsahu vyučovaném v bakalářském studiu.

Osnova přednášek:

1. Vznik a vývoj jaderné chemie a radiochemie, jejich definice a místo mezi vědními obory.

2. Jaderná individua, vlastnosti, symbolika a stabilita atomových jader.

3. Jaderné reakce, jejich třídění, popis a mechanismus.

4. Přirozená a umělá radioaktivita, rozpadové řady.

5. Kinetické zákonitosti radioaktivního rozpadu, parametry charakterizující jeho rychlost, související veličiny a jejich jednotky.

6. Aktivita a množství radionuklidu.

7. Kinetika vzniku radionuklidů.

8. Aktivita soustavy několika geneticky nesouvisejících radionuklidů.

9. Radionuklidy v genetické souvislosti, radioaktivní rovnováhy, kinetika paralelních radioaktivních přeměn.

10. Energetika jaderných reakcí: jaderná energie, exoergické reakce, endoergické reakce.

11. Energetické poměry při jaderných přeměnách alfa a beta, deexcitace emisí záření gama doprovázející jaderné reakce.

12. Rozpadová schémata radionuklidů.

Osnova cvičení:

1. Popis a systematika jaderných reakcí.

2. Aktivita a množství radionuklidu.

3. Kinetika jednoduché radioaktivní přeměny.

4. Kinetika přeměny soustavy nezávislých radionuklidů.

5. Kinetika přeměny radionuklidů v genetické souvislosti.

6. Radioaktivní rovnováhy.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] V. Majer et al.: Základy jaderné chemie, SNTL Praha, 1981.

Doporučená literatura:

[1] A. Vértes et al.: (Eds.) Handbook of Nuclear Chemistry, Kluwer, Dordrecht 2003.

[2] O. Navrátil et al.: Nuclear Chemistry, Academia, Praha, 1992.

[3] J. Mizera, O. Lebeda, A. Gosman: Výpočty pro jaderné chemiky, ČVUT Praha, 2001.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1983006.html