Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář k bakalářské práci 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12SBA1 Z 1 0+1 česky

Podmínkou zápisu na předmět 12SBA1 je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět 12BPLA1

Zápis předmětu 12SBA1 musí předcházet zapisu předmětu 12BAP1 v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.

Zápis předmětu 12SBA1 musí předcházet zapisu předmětu 12BPPI1 v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.

Zápis předmětu 12SBA1 musí předcházet zapisu předmětu 12BPLA1 v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Přehled o dostupné literatuře, teoretické základy a praktická práce, prezentace své práce.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Výběr a příprava tématu bakalářské práce ve spolupráci se školitelem.

Presentace výsledků práce - pokyny a doporučení.

Periodické kontroly postupu prací studentů na bakalářské práci.

Prezentace výsledků řešení bakalářské práce jednotlivých studentů.

Pokyny pro vypracování bakalářské práce.

Osnova cvičení:

Výběr a příprava tématu bakalářské práce ve spolupráci se školitelem.

Presentace výsledků práce - pokyny a doporučení.

Periodické kontroly postupu prací studentů na bakalářské práci.

Prezentace výsledků řešení bakalářské práce jednotlivých studentů.

Pokyny pro vypracování bakalářské práce.

Cíle studia:

Znalosti:

Pravidla pro prezentování výsledků odborné práce a formulování textu.

Schopnosti:

Prezentovat a písemně formulovat výsledky své odborné práce.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] formální náležitosti práce na webu katedry

[2] daná školitelem podle zadání práce.

Doporučená literatura:

[3] bakalářské práce vzniklé na KFE FJFI ČVUT v Praze - v archivu katedry.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11363105.html