Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vybrané partie ze struktury pevných látek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11VPSX Z,ZK 2 1P+1C
Garant předmětu:
Jan Drahokoupil
Přednášející:
Jan Drahokoupil
Cvičící:
Jan Drahokoupil
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Anotace:

Přednáškový cyklus je zaměřen na strukturu pevných látek z pohledu uspořádání atomů. V první části se zaměří na aplikačně zajímavé struktury od kovových látek po molekulové krystaly. V druhé části se bude věnovat možnostem pozorování atomové struktury s použitím rentgenového záření, a to jak z pohledu průměrné tak lokální struktury. Cílem předmětu je i použití a osvojení si speciálních programů určených ke studiu a analýze struktury a mikrostruktury pevných látek.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Kovové struktury

2. Keramické struktury

3. Molekulové krystaly a speciální krystaly

4. Uspořádanost

5. Řešení struktury krystalů

6. Software pro řešení struktury z práškových difrakčních záznamů

7. Rietveldova metoda

8. Totální rozptyl a párová distribuční funkce (PDF)

9. Maloúhlový rozptyl (SAXS) a reflektivita

10. EXAFS - Extended X-ray Absorption Fine Structure

Osnova cvičení:

1. Charakterizace vzorku bílkovin. 2. Krystalizace proteinů. 3. Monokrystalový difrakční experiment. 4. Zpracování difrakčních dat. 5. Modelování a zdokonalování modelů pomocí 3D grafiky. 6. Strukturní analýza bakteriálního nebo virového proteinu.

Cíle studia:

Znalosti

Prohloubení znalosti postupů spojených s řešením krystalografických struktur pomocí aplikace RTG záření

Schopnosti

Osvojení si postupů a speciálních SW nástrojů využívaných k řešení krystalových struktur.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

R. E. Dinnebier, S.J.L. Billinge editors: Powder Diffraction: Theory and Practice, RSC Publishing, ISBN: 978-0-85404-231-9, Cambridge 2008.

Doporučená literatura:

T. Egami, S.J.L. Billinge : Underneath the Bragg Peaks ? Structure analysis of complex materials, 2 nd edition, Elsevier, ISBN: 978-0-08-097133-9, Amsterdam 2013.

M. De Graff, M. E. McHencry: Structure of Materials: An Introduction to Diffraction, and Symmetry, Cambridge university press, ISBN: 978-0-521-65151-6, Cambridge 2008.

J. Marek, Z. Trávníček: Monokrystalová rentgenová strukturní analýza, Universita Palackého v Olomouci, ISBN: 80-244-0551-2, Olomouc 2002

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6719706.html