Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základní praktikum

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16ZPRA KZ 2 0+2
Garant předmětu:
Jiří Martinčík, Petr Průša
Přednášející:
Cvičící:
Kamil Augsten, Ondřej Kořistka, Jiří Martinčík, Pavel Novotný, Kateřina Pilařová, Petr Průša
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět je složen z praktických úloh, jež mají studenty naučit práci s nejzákladnějším vybavením jaderné instrumentace a prakticky je seznámit se základními vlastnostmi ionizujícího záření.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Seznam úloh:

1) Počítací charakteristika GM detektoru

2) Mrtvá doba GM detektoru

3) Statistický charakter radioaktivní přeměny

4) Průchod záření gama látkou

5) Rozptyl záření gama v látce

6) Průchod záření beta látkou

7) Scintilační spektrometrie záření gama, demonstrace antikoincidenčního stínění

8) Koincidenční stanovení aktivity

9) Stanovení dávky termoluminiscenčními dozimetry

10) Stanovení dávky gafchromickými filmy

Cíle studia:

Znalosti:

Zásady bezpečnosti práce s ionizujícím zářením, funkce modulů jaderné instrumentace, možnosti různých druhů detektorů

Schopnosti:

Samostatná práce se základními zařízeními, jaderné instrumentace, zpracování naměřených dat,prezentace naměřených dat, interpretace naměřených dat, bezpečnostní návyky

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Gerndt, J.; Průša, P.: Detektory ionizujícího záření. 2. přepracované vydání. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2011.

Doporučená literatura:

[2] Knoll, G.F.: Radiation Detection and Measurement. John Wiley & Sons, 4th edition, 2010

[3] S.N. Ahmed: Physics & Engineering of Radiation Detection, Elsevier, 2nd edition, 2015

Studijní pomůcky:

dozimetrická laboratoř

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23086005.html