Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Francouzština Z5

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04FZ5 Z 1 0+4 česky
Garant předmětu:
Věra Šlechtová
Přednášející:
Cvičící:
Věra Šlechtová
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

V návaznosti na 04FZ4 se klade důraz na rovnoměrný rozvoj všech 4 základních řečových dovedností , odborného jazyka a také na dovednost písemně připravit a přednést referát na téma blízké specializaci studenta. Obsah obecné části je vymezen lekcemi 24-26 učebnice M. Pravdové: Francouzština pro začátečníky (Le francais pour vous) a je doplněn z dalších materiálů. Další odborná témata podle skripta, úspěchy francouzské vědy a techniky, informace o Francii .

Doplňují se znalosti mluvnických jevů s důrazem na syntax, jejich použití v komunikaci (druhy vedl. vět a typické spojky, věty subjunktivní, participe, gérondif, trpný rod, systematizují se probrané jazykové prostředky.

Požadavky:

Vstupní požadavek je zvládnutí kurzu FZ4.

Osnova přednášek:

Témata, situace, funkce: volný čas (shrnutí, doplnění), žádost, doplnění tématu škola, profesní zaměření studenta a jeho specializace (monolog), úspěchy francouzské vědy a techniky.

Jazykové prostředky: zájmena - doplnění a shrnutí, nepravidelná slovesa - doplnění a shrnutí, další případy subjunktivu, nepřímá otázka, zkracování vedl. vět infinitivní vazbou, vedlejší věty a jejich spojky, passé simple (pasivně), další složené časy, vyjdařování předčasnosti.

Odborné vyjadřování: participiální věty, nominalizace, gérondif, participe présent, participe passé, trpný rod

Referáty: francouzský věděc důležitý v mém oboru, dále referát podle odborného zaměření s studenta - s využitím skript odborné francouzštiny, časopisu La Recherche a případně dalších materiálů.

Rozsah je vymezen lekcemi 24 - 26 učebnice M. Pravdové: Francouzština pro začátečníky, vybranými lekcemi a tématy z učebnice Espace 2, skripty Odborná francouzština pro studenty FJFI a elektronickými skripty na webové stránce vyučujícího (vybrané části lekcí 6 - 12).

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Znalost základních jazykových prostředků se doplňuje a systematizuje. Slovní zásoba se významně rozšiřuje o odborný jazyk. Znalost mluvnice se rozšiřuje o (syntaktické) jevy typické pro odborné vyjadřování. Výslovnosti a pravopis se rozvíjejí v souvislosti s novou látkou.

Schopnosti:

(řečové dovednosti)

Upevňuje se dovednost komunikovat ve společenských a profesních situacích, porozumět a přiměřeně a správně jazykově reagovat. Čtení pro informaci textů s obecným, populárně naučným a odborným obsahem i s použitím slovníku. Psaní žádosti,CV, písemná příprava referátu. Ústní projev nabývá na plynulosti a pestrosti struktur. Pravopis se upevňuje v souvislosti se psaním.

Splnění požadavků pro složení zkoušky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M. Pravdová, Francouzština pro začátečníky (Le francais pour vous), Leda, 2. vydání 2006

[2] Z.Panáčková, Odborná francouzština pro studenty FJFI, ČVUT 2002

Doporučená literatura:

[3] G. Capelle, Espaces II, Hachette, Paris 1990

[4] J. Giradet, Panorama II, Clé International, Paris 2004

[5] Z. Panáčková, Homepage, 2017, http://people.fjfi.cvut.cz/panaczuz/ [online], navštíveno 28. 5. 2018

Studijní pomůcky:

Audioorální program, mapa Francie, mluvnická cvičení, mluvnické tabulky a příručky,slovník, časopis la Recherche, jazyková učebna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23070305.html