Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kvantová fyzika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02KFM Z,ZK 3 2P+1C
Garant předmětu:
Petr Jizba
Přednášející:
Filip Petrásek
Cvičící:
Filip Petrásek
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Popis stavu vlnovou funkcí a její statistická interpretace, popis stavu Fourierovou transformací vlnové funkce a její statistická interpretace, statistické střední hodnoty a kvadratické fluktuace dynamických proměnných bezstrukturní částice, operátory přiřazené dynamickým proměnným. Stacionární vázané stavy, bezčasová Schrödingerova rovnice. Heisenbergovy relace neurčitosti. Vlastní hodnoty a vlastní funkce operátorů dynamických proměnných. Kvantování momentu hybnosti. Vodíkový atom. Časová Schrödingerova rovnice, rovnice kontinuity, hustota toku pravděpodobnosti.

Požadavky:

Znalost lineární algebry, teorie pravděpodobnosti, teoretické fyziky a matematické analýzy.

Osnova přednášek:

1. Experimenty vedoucí ke vzniku kvantové mechaniky

2. De Broglieova hypotéza, Schroedingerova rovnice

3. Popis stavů a pozorovatelných v QM

4. Harmonický oscilátor

5. Kvantování momentu hybnosti

6. Částice ve sféricky symetrickém potenciálu, Coulombické pole

7. Střední hodnoty pozorovatelných a pravděpodobnosti přechodu

8. Časový vývoj stavu

9. Částice v elektromagnetickém poli, spin

10. Systémy více částic, bosony a fermiony

11. Tunelový jev

Osnova cvičení:

Procvičení znalostí na konkrétních problémech vztahujících se k okruhům

1. Schroedingerova rovnice

2. Popis stavů a pozorovatelných v QM

3. Harmonický oscilátor

4. Kvantování momentu hybnosti

5. Částice ve sféricky symetrickém potenciálu, Coulombické pole

6. Střední hodnoty pozorovatelných a pravděpodobnosti přechodu

7. Časový vývoj stavu

8. Částice v elektromagnetickém poli, spin

9. Systémy více částic, bosony a fermiony

Cíle studia:

Znalosti:

Základní pojmy a struktury kvantové mechaniky, popis a chování jednoduchých kvantových systémů

Schopnosti:

Výpočet předpovědí výsledků fyzikálních měření na nejjednodušších kvantových systémech, určení časového vývoje takových systémů

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Formánek, Úvod do kvantové teorie, I.+II. díl, (Academie, Praha, 2004)

[2] D.J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics, (Cambridge University Press, Cambridge, 2016)

Doporučená literatura:

[3] A. Messiah, Quantum Mechanics, Two Volumes Bound as One, (Dover Publications, New York, 1999)

[4] J.J. Sakurai a J.J.Napolitano, Modern Quantum Mechanics, (Pearson, Harlow, 2013)

[5] P.V. Landshoff, A. Metherell, W.G. Rees, Essential Quantum Physics, Cambridge University Press, Cambridge, 2010)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6041506.html