Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Optické spektroskopie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12OSP KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Martin Michl
Přednášející:
Martin Michl
Cvičící:
Martin Michl
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Základy spektroskopického chování atomů a molekul. Základní experimentální techniky optických spektroskopií.

Požadavky:

Předchozí absolvování kursu 12MOF je výhodou.

Osnova přednášek:

1. Energetické hladiny v atomech a molekulách

2. Interakce s elektromagnetickým zářením; Pravděpodobnost přechodů; Výběrová pravidla

3. Základní spektroskopické a fotometrické veličiny; Tvar spektrálních linií; Homogenní a nehomogenní rozšíření

4. Základy instrumentace (zdroje záření, detektory, optické materiály)

5. Dispersní spektrometry vs. interferometry, Jednokanálová vs. mnohakanálová detekce

6. Atomová absorpční a emisní spektroskopie (plamenová a ICP AAS, ICP OES)

7. UV-Vis absorpční spektroskopie; Barevnost látek

8. Luminiscenční spektroskopie; Dohasínání luminiscence; Nezářivé relaxační procesy

9. Infračervená absorpční spektroskopie; Spektroskopie Ramanova rozptylu

10. Využití polarizovaného světla; Lineární dichroismus; Anizotropie fluorescence; Depolarizace Ramanova rozptylu

11. Chiralita a optická aktivita; Optická rotační disperze; Cirkulární dichroismus, Ramanova optická aktivita

12. Exkurze I

13. Exkurze II

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Teoretické základy a experimentální techniky spektroskopického studia atomů a molekul v optické oblasti.

Schopnosti:

Orientace v základních metodách optické spektroskopie a možnostech jejich aplikace.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

William W. Parson, Clemens Burda: Modern Optical Spectroscopy: From Fundamentals to Applications in Chemistry, Biochemistry and Biophysics, 3. vydání, Springer, 2023.

ISBN: 3031172213, 9783031172212

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6310006.html