Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vybrané partie z nelineární optiky pro kvantové technologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D12VPO ZK 2P
Garant předmětu:
Ivan Richter
Přednášející:
Ivan Richter
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Obsahem předmětu je výklad fyzikálních principů a vybraných partiíznelineární optiky pro kvantové technologie. Jedná se o interakční procesy vnelineárních optických prostředích, vybrané nelineární jevy vmateriálových prostředích, nelineární vlastnosti fotonických a plazmonických nanostruktur a aplikace nelineárních optických efektů pro kvantové technologie. Diskutovány jsou též aktuální fyzikální problémy vtěchto oblastech.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Obecný pohled na lineární a nelineární systémy, aproximace nelineárních systémů 2. Interakční procesy vnelineárních optických prostředích –mikroskopický a makroskopický pohled3. Klasický a kvantový popis interakčních procesů –klasická a kvantová nelineární optika 4. Systematika nelineární optiky–rezonanční a parametrický proces, Manley-Roweovy vztahy, fázový synchronizmus5. Třívlnový proces s nelineritou 2. řádu, čtyřvlnový proces s nelinearitou 3. řádu–řešení rovnic vázaných vln 6. Vybrané nelineární jevy vmateriálových prostředích 1 -nelinearitami indukované změny indexu lomu, samofokuzační a automodulační procesy, prostorovéa časové solitony, elektrooptický jev, fotorefraktivní jev7. Vybrané nelineární jevy vmateriálových prostředích 2-procesy nelineárního rozptylu světla, optická fázová konjugace, nelineární absorpční procesy, nelineární jevy krátkých impulzů8. Aplikace vybraných nelineárních efektů9.Materiály s nelineárními optickými vlastnostmi10. Nelineární vlastnosti fotonických a plazmonických nanostruktur11. Využití nelineárních optických efektů pro kvantové technologie

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:[1] Boyd R.W.: Nonlinear optics, 4th Edition, Academic Press, 2019.[2] Saleh B.E.A., Teich M.C.: Fundamentals of Photonics. (Second edition) J. Wiley, New York 2007 (český překlad Základy fotoniky. Matfyzpress, Praha 1995).[3] Sutherland R.L.: Handbook of Nonlinear Optics. (Second edition), Dekker, New York, 2003.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6581906.html